Thông báo dự tuyển học bổng Công ty Cổ phần Lộc Châu

06:10, 05/10/2022
Phòng Công tác Chính trị - Sinh viên có nhận được Đề nghị của Công ty Cổ phần Lộc Châu về việc tài trợ học bổng dành cho Tân sinh viên khóa 2022 có hoàn cảnh khó khăn và Tân sinh viên có thành tích xuất sắc. Phòng CTCT-SV kính đề nghị Khoa/ Trung tâm hỗ trợ thông báo thông tin học bổng này cho Tân sinh viên được biết.
 
Chương trình học bổng cụ thể như sau:
 
1.Số suất: 10 suất
 
2.Giá trị học bổng: 5.000.000 đồng/suất
 
3.Đối tượng xét cấp học bổng:
 
Tân sinh viên khóa 2022, hệ đại học chính quy, văn bằng 1;
 
Có hoàn cảnh gia đình khó khăn (hộ nghèo/ hộ cận nghèo/ các trường hợp khó khăn khác);
 
Ưu tiên sinh viên có hộ khẩu tại tỉnh Lâm Đồng.
 
4.Hồ sơ học bổng:
 
Đơn xin cấp học bổng (viết tay hoặc đánh máy, tối đa 02 mặt của 01 tờ A4), trong đó giới thiệu chi tiết về bản thân, hoàn cảnh gia đình, mục tiêu nghề nghiệp, lý do xin học bổng…;
 
Bản chụp hình giấy chứng nhận hộ nghèo/ hộ cận nghèo/ giấy xác nhận gia đình khó khăn hoặc các minh chứng tình trạng khó khăn của gia đình;
 
Bản chụp hình giấy báo trúng tuyển.
 
5.Cách thức dự tuyển học bổng:
 
Tân sinh viên đăng ký hồ sơ học bổng online và gửi hồ sơ (bản scan/bản chụp hình) qua đường link:  https://forms.gle/Le3hjVufMDdsY7hx5 trước 11 giờ 14/10/2022 (thứ Sáu).
 
Mọi thắc mắc trong quá trình chuẩn bị hồ sơ, sinh viên vui lòng liên hệ Phòng CTCT-SV qua email: ctctsv@hcmut.edu.vn để được hỗ trợ.