Cục Thuế tỉnh Lâm Đồng công bố danh sách trúng thưởng "Hóa đơn may mắn"

02:11, 20/11/2022
(LĐ online) - Cục Thuế tỉnh Lâm Đồng vừa công bố Quyết định trả thưởng “Hóa đơn may mắn” và danh sách cá nhân, hộ kinh doanh đủ điều kiện nhận giải, cũng nhưa các hộ kinh doanh không đủ điều kiện trả thưởng hóa đơn may mắn.
 
Cục Thuế tỉnh Lâm Đồng đã rà soát, tổng hợp dữ liệu Hóa đơn điện tử cơ bản đáp ứng yêu cầu được sử dụng bấm số lựa chọn “Hóa đơn may mắn” là 32.378 hóa đơn điện tử trong Quý II/2022 và 59.586 hóa đơn điện tử Quý III/2022. Chương trình “Hóa đơn may mắn” do Cục Thuế tỉnh thực hiện theo nguyên tắc lựa chọn ngẫu nhiên các số hóa đơn tham gia dự thưởng hợp lệ do Cục Thuế quản lý trên hệ thống hóa đơn điện tử tập trung của ngành thuế.
 
 
Kỳ lựa chọn Quý III năm 2022 theo danh sách kèm theo Quyết định này với 17 giải thưởng có tổng giá trị trao giải là 25.000.000 đồng cho cá nhân, hộ kinh doanh từ nguồn kinh phí hoạt động thường xuyên của Cục Thuế. Cơ cấu giải thưởng như sau:
 
- 01 giải Nhất với trị giá giải thưởng là 5.000.000đồng,
- 03 giải Nhì với trị giá mỗi giải là 3.000.000 đồng,
- 03 giải Ba với trị giá mỗi giải là 2.000.000 đồng,
- 10 giải Khuyến khích với trị giá mỗi giải là 500.000 đồng.
 
Lễ trao thưởng cho cá nhân, hộ kinh doanh là người mua hàng hóa, dịch vụ có “Hóa đơn may mắn” đủ điều kiện trả thưởng trong vòng 30 ngày kể từ ngày công bố kết quả Chương trình “Hóa đơn may mắn”.
 
Theo đó, các Chi cục Thuế trực thuộc quản lý địa bàn có cá nhân, hộ kinh doanh trúng thưởng sẽ gửi Giấy mời của Cục Thuế và mời cá nhân, hộ kinh doanh nhận giải.
 
Danh sách cá nhân, hộ kinh doanh đủ điều kiện trả thưởng hóa đơn may mắn (Bấm vào đây).
 
D.T