Cục Thuế tỉnh Lâm Đồng: Thông báo tuyển dụng năm 2022

02:10, 21/10/2022
Cục Thuế tỉnh Lâm Đồng thông báo: Tổng cục Thuế triển khai tổ chức kỳ thi tuyển dụng công chức Tổng cục Thuế năm 2022 vào Cơ quan Tổng cục Thuế và 62 Cục Thuế tỉnh, thành phố.
 
Thời gian đăng ký trực tuyến: trong vòng 30 ngày, kể từ ngày 21/10/2022 đến 17h00 ngày 19/11/2022.
 
Thời gian tiếp nhận hồ sơ trực tiếp: 05 ngày làm việc, kể từ 8h00 ngày 15/11/2022 đến 17h00 ngày 19/11/2022.
 
Chi tiết về chỉ tiêu tuyển dụng; điều kiện, tiêu chuẩn đăng ký dự tuyển; hồ sơ đăng ký dự tuyển; địa điểm tiếp nhận hồ sơ; nội dung thi và hình thức thi... được đăng trên website của Tổng cục Thuế ( www.gdt.gov.vn) và niêm yết công khai tại trụ sở Cơ quan Tổng cục Thuế và 62 Cục Thuế tỉnh, thành phố.