Thông báo mời chào giá: "Cung cấp vật tư tiêu hao (nhớt máy, dầu thủy lực, nhớt cầu, nhớt hộp số, mỡ bò, nước làm mát, dầu thắng) phục vụ bảo dưỡng chuyển mùa kỹ thuật cho trang thiết bị mặt đất cuối năm 2022 – Cảng HK Liên Khương"

10:12, 22/12/2022
Cảng hàng không Liên Khương – CN TCT Cảng hàng không Việt Nam – CTCP tổ chức chào giá rộng rãi: “Cung cấp vật tư tiêu hao (nhớt máy, dầu thủy lực, nhớt cầu, nhớt hộp số, mỡ bò, nước làm mát, dầu thắng) phục vụ bảo dưỡng chuyển mùa kỹ thuật cho trang thiết bị mặt đất cuối năm 2022 – Cảng HK Liên Khương”.
 
 - Yêu cầu đối với vật tư, dịch vụ: 
 
 + Vật tư mới 100%, chưa qua sử dụng, đúng tiêu chuẩn kỹ thuật.
 
 + Vật tư gồm có: 1000 lít nhớt máy 15w40 idemitsu diesel DH-1/CI-4; 800 lít dầu thủy lực VBC Awlube VG46; 150 nhớt cầu idemitsu GEAR GL-5 80w90; 150 lít nhớt hộp số tự động idemitsu ATF; 10 kg mỡ bò APP Agrecom L3; 40 lít nước làm mát Kobelco; 10 lít dầu thắng APP DOT3
 
+ Đơn vị cung cấp chịu trách thu hồi và xử lý nhớt thải theo đúng quy định về chất thải nguy hại.
 
+ Khối lượng có thể thay đổi tùy thuộc vào nhu cầu bảo dưỡng thực tế
 
- Giá chào: đề nghị chào giá dịch vụ trọn gói, đã bao gồm toàn bộ chi phí, thuế GTGT. Đồng tiền chào giá, thanh toán: VNĐ.
 
- Thanh toán: Đề nghị chào giá chi tiết phương thức thanh toán.
 
- Hiệu lực hồ sơ chào giá: 30 ngày. 
 
-Thời gian thực hiện: Cung cấp trong vòng 05 ngày kể từ ngày ký hợp đồng nguyên tắc.
 
- Phát hành hồ sơ thông báo mời chào giá: Từ 08h00 ngày 22/12/2022 đến 16h30 ngày 24/12/2022.
 
- Địa điểm phát hành hồ sơ: Văn phòng – Cảng hàng không Liên Khương, Quốc lộ 20, TT. Liên Nghĩa, H. Đức Trọng, T. Lâm Đồng.
 
- Số điện thoại: 02633.843373
 
- Chỉ dẫn đối với nhà cung cấp:
 
+ Hình thức đấu thầu: Chào giá rộng rãi.
 
+ Nhà cung cấp được chọn là đơn vị có chào giá thấp nhất và đáp ứng được các yêu cầu nêu trên.
 
+ Thời gian tiếp nhận hồ sơ chào giá: từ 08h00 ngày 22/12/2022 đến 16h30 ngày 24/12/2022.
 
+ Thời gian mở hồ sơ chào giá: 09h00 ngày 25/12/2022.
 
               Trân trọng!