Thông báo tuyển dụng viên chức năm 2023 của Sở Y tế tỉnh Lâm Đồng

16:12, 14/11/2023

Triển khai Kế hoạch số 1379/KH-SYT ngày 14/11/2023 của Sở Y tế tỉnh Lâm Đồng về việc tuyển dụng viên chức các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Y tế Lâm tỉnh Đồng năm 2023, Sở Y tế tỉnh Lâm Đồng thông báo về việc tuyển dụng viên chức các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Y tế tỉnh Lâm Đồng năm 2023 như sau:

1. Nhu cầu tuyển dụng: 417 chỉ tiêu

2. Phương thức tuyển dụng: Việc tổ chức tuyển dụng viên chức được thực hiện theo phương thức xét tuyển.

3. Thời gian nhận phiếu đăng ký dự tuyển: Từ ngày 15/11/2023 đến hết ngày 14/12/2023 (30 ngày).

4. Địa điểm nhận phiếu dự tuyển: Phòng Tổ chức cán bộ, Sở Y tế tỉnh Lâm Đồng - Trung tâm hành chính tỉnh Lâm Đồng, số 36 đường Trần Phú, phường 4, thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng. Số điện thoại liên hệ: 0263.383.3558.

(Đính kèm Thông báo số 1380/TB-SYT và Kế hoạch số 1379/KH-SYT ngày 14/11/2023)