Thông báo về việc tiếp nhận hồ sơ mua Nhà ở xã hội thuộc Dự án Nhà ở xã hội cho công nhân người lao động tại Khu công nghiệp Phú Hội, huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng đợt 1 (gia hạn lần 2)

20:49, 14/05/2024

(LĐ online) - Sở Xây dựng nhận được Văn bản số 16/2024/CV-NAB ngày 08/5/2024 của Công ty Cổ phần Đầu tư Nhà An Bình về việc gia hạn thời gian tiếp nhận hồ sơ mua Nhà ở xã hội thuộc dự án Nhà ở xã hội cho công nhân, người lao động tại khu công nghiệp Phú Hội, huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng đợt 1 (lần 2).

Tiếp theo Thông báo số 429/TB-SXD ngày 06/3/2024 và số 786/TB-SXD ngày 15/4/2024 của Sở Xây dựng về việc tiếp nhận hồ sơ mua Nhà ở xã hội thuộc dự án Nhà ở xã hội cho công nhân người lao động tại Khu công nghiệp Phú Hội, huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng đợt 1.

Sở Xây dựng thông tin về việc gia hạn thời gian tiếp nhận hồ sơ mua Nhà ở xã hội thuộc Dự án Nhà ở xã hội cho công nhân người lao động tại Khu công nghiệp Phú Hội, huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng đợt 1 như sau:

Gia hạn thời gian tiếp nhận hồ sơ Đợt 1: Từ ngày 11/5/2024 đến hết ngày 15/6/2024.

Các nội dung khác thực hiện theo Thông báo số 429/TB-SXD ngày 06/3/2024 của Sở Xây dựng.