ĐIỆN BÁO

16:50, 11/06/2024

Đồng chí: NGUYỄN VĂN LƯƠNG - Sinh ngày: 14/5/1950

Quê quán: X. Đoan Thượng, H. Hạ Hòa, T. Phú Thọ

Ngày vào Đảng: 06/5/1974 - Chính thức ngày: 06/02/1975

Đảng viên Huy hiệu 50 năm tuổi Đảng, sinh hoạt tại Đảng bộ Phường 9, Đà Lạt.

Đã từ trần vào lúc: 20 giờ 40 phút, ngày 10 tháng 6 năm 2024

Nhập liệm vào lúc: 17 giờ 30 phút, ngày 11 tháng 6 năm 2024

Lễ di quan vào lúc: 07 giờ 00 phút, ngày 14 tháng 6 năm 2024

Hỏa táng tại Đài hóa thân Hoàn Vũ Đà Lạt.