Một góc đồi chè Cầu Đất, Đà Lạt. Ảnh: Võ Trang

05:01, 20/01/2022

 

Một góc đồi chè Cầu Đất, Đà Lạt. Ảnh: Võ Trang
Một góc đồi chè Cầu Đất, Đà Lạt. Ảnh: Võ Trang