Làm hoa từ ốc. Ảnh: Võ Việt

06:02, 10/02/2022

 

Làm hoa từ ốc. Ảnh: Hiệp Nguyễn
Làm hoa từ ốc. Ảnh: Võ Việt