Phát triển đồng bộ đô thị và hạ tầng kỹ thuật

NGUYÊN THI 02:44, 31/01/2023

Nhằm thực hiện đồng bộ, hiệu quả các công trình hạ tầng kỹ thuật, góp phần quy hoạch phát triển không gian đô thị từng bước hiện đại, ngành Xây dựng đã xây dựng kế hoạch phát triển đô thị và hạ tầng kỹ thuật trên địa bàn tỉnh. Theo đó, tập trung phát triển các đô thị gắn với việc tăng cường đầu tư đồng bộ hạ tầng kỹ thuật đô thị và chương trình phát triển nhà ở. 

Một góc Đà Lạt
Một góc Đà Lạt

PHÁT TRIỂN CÁC ĐÔ THỊ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH

Sở Xây dựng đã đề ra kế hoạch khá cụ thể căn cứ vào các nghị quyết, chương trình, kế hoạch của Bộ Chính trị, Tỉnh ủy và UBND tỉnh… Trong đó, đặt mục tiêu thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 06-NQ/TW ngày 24/1/2022 của Bộ Chính trị; Chương trình Phát triển đô thị tỉnh Lâm Đồng giai đoạn đến năm 2025, định hướng đến năm 2035, tầm nhìn đến 2050; Chương trình Hành động số 29-CTr/TU ngày 15/6/2022 của Tỉnh ủy; Kế hoạch số 7175/KH-UBND ngày 22/9/2022 của UBND tỉnh về quy hoạch, xây dựng, quản lý và phát triển bền vững đô thị trên địa bàn tỉnh đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, các nghị quyết của Tỉnh ủy về phát triển TP Đà Lạt, Bảo Lộc, huyện Đức Trọng, Đam Rông và nghị quyết về đầu tư phát triển hạ tầng đồng bộ, hiện đại, tạo động lực cho huyện Di Linh; phát triển đô thị trên địa bàn tỉnh theo hướng đô thị thông minh bền vững, thích ứng với thiên tai, biến đổi khí hậu. 

Ngành cũng đề ra kế hoạch triển khai rà soát chất lượng đô thị, hoàn thiện các tiêu chí phân loại đô thị theo Nghị quyết 26/2022/UBTVQH15 ngày 21/9/2022 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội làm cơ sở lập kế hoạch nhằm hoàn thiện, nâng cao chất lượng đối với các đô thị đã được công nhận và các khu vực nông thôn có điều kiện hình thành đô thị; trọng tâm là các tiêu chí hạ tầng y tế, hạ tầng giáo dục, công trình văn hóa cấp đô thị và hạ tầng kỹ thuật đô thị đảm bảo mục tiêu phát triển bền vững, đồng bộ. Tăng cường triển khai đầu tư đường vành đai, phát triển, mở rộng không gian đô thị hợp lý; đồng thời, tạo sự liên kết giữa các đô thị, giữa đô thị và nông thôn; phát triển các đô thị trung tâm vùng với những tính chất, chức năng phù hợp với điều kiện tự nhiên, lợi thế của từng đô thị. Cụ thể, đối với TP Đà Lạt, tiếp tục hoàn thiện đô thị theo hướng tập trung phát triển đô thị với chức năng du lịch, nghỉ dưỡng; TP Bảo Lộc phát triển theo hướng đô thị sinh thái gắn với các chức năng công nghiệp, dịch vụ…, hình thành và phát triển các các đô thị vệ tinh hỗ trợ các đô thị trung tâm, tạo mạng lưới liên kết theo các chức năng nông nghiệp - công nghiệp, đặc biệt là công nghiệp chế biến sản phẩm nông nghiệp, vật liệu xây dựng - dịch vụ và du lịch nghỉ dưỡng.

ĐẦU TƯ ĐỒNG BỘ HẠ TẦNG KỸ THUẬT ĐÔ THỊ

Hạ tầng kỹ thuật đô thị có vai trò rất lớn trong sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội, vì vậy, tỉnh sẽ tăng cường đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác huy động vốn đầu tư xây dựng phục vụ phát triển đô thị và hạ tầng kỹ thuật đô thị, với vốn ngân sách nhà nước là cơ bản và vốn từ ngoài ngân sách là quyết định. Trong đó, sẽ tập trung đầu tư đồng bộ hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng công cộng hiện đại, xanh, thân thiện môi trường; hoàn thành Kế hoạch ngầm hóa hệ thống hạ tầng kỹ thuật trên địa bàn TP Đà Lạt giai đoạn 2021 - 2025, tiếp tục triển khai các trung tâm các đô thị, trong đó, ưu tiên thực hiện tại các đô thị Bảo Lộc, Di Linh, Liên Nghĩa.

Hoàn thành tiêu chí dân cư đô thị sử dụng nước sạch, nước hợp vệ sinh, tổ chức triển khai hiệu quả Kế hoạch số 10045/KH-UBND ngày 30/12/2022 của UBND tỉnh về phát triển và đảm bảo an toàn cấp nước đô thị tỉnh Lâm Đồng đến năm 2025; trong đó, hoàn thiện hệ thống cấp nước sạch, quy hoạch, xây dựng mạng lưới cấp nước đồng bộ, hiện đại; thu hút đầu tư nhà máy cấp nước, nguồn cung cấp nước an toàn; hệ thống mạng lưới đường ống đến từng hộ dân. Tổ chức rà soát hiện trạng thu gom và xử lý nước thải tại các đô thị; trong đó tập trung các giải pháp nâng cao tỷ lệ thu gom nước thải sinh hoạt tại Đà Lạt.

TRIỂN KHAI CHƯƠNG TRÌNH PHÁT TRIỂN NHÀ

Theo đó, tỉnh sẽ tập trung triển khai Chương trình Phát triển nhà giai đoạn 2021 - 2025 và định hướng đến năm 2030, kế hoạch phát triển nhà ở giai đoạn 2021 - 2025; trong đó, tập trung phát triển nhà ở xã hội nhằm đáp ứng nhu cầu nhà ở cho người dân trên địa bàn toàn tỉnh, đặc biệt, hỗ trợ các hộ nghèo, cán bộ, công chức, viên chức, công nhân khu công nghiệp và các đối tượng chính sách,... Giai đoạn 2021 - 2025, phấn đấu xây dựng mới khoảng 2.190 căn nhà ở xã hội, trong đó nhà ở cho người thu nhập thấp khoảng 1.900 căn, nhà ở cho công nhân khoảng 290 căn; trong giai đoạn 2026 - 2030, phấn đấu xây dựng mới 900 căn nhà ở xã hội, trong đó nhà ở cho người thu nhập thấp khoảng 600 căn, nhà ở cho công nhân khoảng 300 căn.

Để đạt được mục tiêu này, tỉnh thực hiện nghiêm quy định về việc dành 20% quỹ đất ở đã đầu tư hạ tầng kỹ thuật trong các dự án nhà ở thương mại, khu đô thị để đầu tư phát triển nhà ở xã hội. Đôn đốc chủ đầu tư các dự án nhà ở thương mại, khu đô thị triển khai đầu tư xây dựng nhà ở xã hội trên quỹ đất 20% của các dự án này theo tiến độ được phê duy-ệt. Trường hợp chủ đầu tư không thực hiện thì thu hồi quỹ đất 20% để lựa chọn, giao cho các chủ đầu tư khác. Khi tổ chức, lập quy hoạch, bố trí các dự án nhà ở xã hội, nhà ở cho công nhân độc lập tại các vị trí phù hợp, thuận tiện, có quy mô lớn, đầy đủ hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội, cũng như phải đánh giá tính khả thi của dự án (giải phóng mặt bằng, các chỉ tiêu quy hoạch phù hợp…), điều chỉnh các chỉ tiêu quy hoạch cho phù hợp với tình hình, làm cơ sở để kêu gọi đầu tư phù hợp tình hình thực tế của địa phương. Rà soát, hoàn thiện và triển khai có hiệu quả các chính sách ưu đãi đầu tư để thu hút các nhà đầu tư tham gia xây dựng các dự án nhà ở xã hội. Tăng cường công tác xúc tiến, mời gọi thu hút đầu tư. Thực hiện rà soát, nghiên cứu, tham mưu sửa đổi, bổ sung và hoàn thiện các quy định thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh về nhà ở, đất đai đầu tư phát triển nhà ở… Rút ngắn thủ tục hành chính về lập, phê duyệt dự án, giao đất, cho thuê đất, giải phóng mặt bằng, thủ tục đầu tư xây dựng… để hỗ trợ, khuyến khích, thu hút các doanh nghiệp khẩn trương triển khai đầu tư xây dựng, tạo nguồn cung cho thị trường…