Đà Lạt: Xử lý nghiêm hành vi vi phạm trật tự xây dựng tại các dự án đầu tư dọc đèo Tà Nung

NGUYỄN NGHĨA - VÕ TRANG 13:10, 01/03/2023

(LĐ online) - Ngày 1/3, UBND thành phố Đà Lạt có văn bản yêu cầu Công ty TNHH Du lịch Tĩnh An nghiêm túc chấp hành các biện pháp xử lý của cơ quan chức năng, chấp hành việc khắc phục dứt điểm vi phạm trong xây dựng theo yêu cầu của Phòng Quản lý đô thị Đà Lạt và hoàn thành trước ngày 10/3/2023. UBND thành phố yêu cầu Công ty này liên hệ cơ quan có thẩm quyền để xin điều chỉnh quy hoạch, điều chỉnh giấy phép và thiết kế xây dựng để phù hợp với quy hoạch được phê duyệt.

Khu du lịch Đồi Yên Ngựa, xã Tà Nung, thành phố Đà Lạt nhìn qua hình ảnh từ vệ tinh map
Khu du lịch Đồi Yên Ngựa, xã Tà Nung, thành phố Đà Lạt nhìn qua hình ảnh từ vệ tinh map

UBND thành phố cũng chỉ đạo đạo UBND Phường 5 tăng cường công tác quản lý nhà nước về trật tự xây dựng trên địa bàn phường; kiên quyết xử lý dứt điểm ngay từ ban đầu các hành vi vi phạm đối với chủ đầu tư và đơn vị thi công trên địa bàn mình quản lý. Không để xảy ra việc xây dựng công trình, hạng mục công trình khi chưa được cơ quan có thẩm quyền cấp phép. Trường hợp chủ đầu tư tiếp tục có hành vi vi phạm trong hoạt động xây dựng phải kịp thời lập hồ sơ xử lý và thực hiện các biện pháp quản lý nhà nước về trật tự theo quy định của pháp luật, trình UBND thành phố Đà Lạt để xử lý vi phạm trật tự xây dựng theo quy định.

Giao UBND xã Tà Nung khẩn trương hoàn thiện hồ sơ trình đề xuất ban hành quyết định cưỡng chế buộc thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả tại dự án Khu du lịch Đồi Yên Ngựa, xã Tà Nung, thành phố Đà Lạt. Thời gian hoàn thành trước ngày 6/3/2023; tăng cường công tác quản lý nhà nước về trật tự xây dựng trên địa bàn phường; kiên quyết xử lý dứt điểm ngay từ ban đầu các hành vi vi phạm đối với chủ đầu tư và đơn vị thi công trên địa bàn mình quản lý. Không để xảy ra việc xây dựng công trình, hạng mục công trình khi chưa được cơ quan có thẩm quyền cấp phép. Trường hợp chủ đầu tư tiếp tục có hành vi vi phạm trong hoạt động xây dựng phải kịp thời lập hồ sơ xử lý và thực hiện các biện pháp quản lý nhà nước về trật tự theo quy định của pháp luật, trình UBND thành phố Đà Lạt để xử lý vi phạm trật tự xây dựng theo quy định.

UBND thành phố chỉ đạo Phòng Quản lý đô thị tiếp tục phúc tra, giám sát và đôn đốc việc thực hiện của UBND xã Tà Nung theo nội dung chỉ đạo nêu trên. Quá thời hạn cho phép nếu UBND xã Tà Nung không hoàn thiện hồ sơ trình ban hành kế hoạch cưỡng chế hoặc lập hồ sơ không đúng quy định phải tham mưu, đề xuất UBND thành phố Đà Lạt xử lý trách nhiệm của lãnh đạo và cán bộ được giao nhiệm vụ theo quy định.