Diện tích đất thăm dò khai thác quặng bô xít có 4.917ha đất quy hoạch lâm nghiệp

CHÍNH THÀNH 16:45, 01/03/2023

(LĐ online) - Theo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Lâm Đồng, tổng diện tích đất đã được cấp phép thăm dò khai thác quặng bô xít khoảng 21.170ha thì có 4.906ha thuộc quy hoạch đất lâm nghiệp. 

Đất rừng phòng hộ trên địa bàn huyện Bảo Lâm
Đất rừng phòng hộ trên địa bàn huyện Bảo Lâm

Ngày 28/2, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có văn bản gửi Sở Công thương góp ý về việc kiểm tra, rà soát quy hoạch khai thác khoáng sản bô xít trên địa bàn tỉnh theo chỉ đạo của UBND tỉnh tại văn bản ngày 9/2/2023.

Căn cứ biên bản làm việc ngày 21/2 do Sở Công thương chủ trì, phối hợp cùng các đơn vị có liên quan; qua nghiên cứu, xem xét các hồ sơ, đối chiếu với các tài liệu có liên quan, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn xác định: Tổng diện tích đất đã được cấp phép thăm dò khai thác quặng bô xít là khoảng 21.170 ha thuộc các tiểu khu nằm trên địa giới hành chính xã Lộc Ngãi, B’Lá, Lộc Quảng, Lộc Tân, thị trấn Lộc Thắng (huyện Bảo Lâm); một số tiểu khu thuộc xã Đinh Trang Thượng, Tâm Lâm (huyện Di Linh) và TP Bảo Lộc.

Căn cứ theo các quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng thì khu vực đã được cấp phép thăm dò khai thác quặng bô xít có một phần thuộc đất quy hoạch lâm nghiệp. Cụ thể, diện tích, đối tượng rừng phòng hộ là 11 ha, rừng sản xuất 4.906 ha và phần còn lại là đất ngoài quy hoạch lâm nghiệp 16.253 ha.

Về hiện trạng rừng căn cứ Bản đồ kèm theo Quyết định số 299/QĐ-UBND ngày 28/01/2015 của Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng về việc phê duyệt kết quả kiểm kê rừng trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng năm 2014 thì khu vực đã được cấp phép thăm dò khai thác sẽ ảnh hưởng đến diện tích đất có rừng khoảng 4.458 ha (trong đó rừng tự nhiên là 2.397 ha).

Theo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, theo quy định của Luật Lâm nghiệp năm 2017 và Luật Khoáng sản thì hoạt động thăm dò khai thác khoáng sản không được phép thực hiện trên diện tích đất rừng phòng hộ. Ngoài ra, qua kiểm tra sơ bộ cho thấy các giấy phép đã được cấp phép thăm dò khai thác quặng bô xít có chồng lấn lên khoảng 12 doanh nghiệp thuê đất thuê rừng để thực hiện dự án đầu tư. 

Bên cạnh đó, theo chủ trương của Tỉnh ủy, UBND tỉnh hiện nay là phải giữ vững vốn rừng hiện có nhất là rừng tự nhiên, nếu thực hiện khai thác quặng bô xít theo quy hoạch đã được cấp giấy phép sẽ làm suy giảm một diện tích rất lớn đất có rừng. Điều này sẽ ảnh hưởng đến tỷ lệ che phủ rừng từ đó ảnh hưởng đến việc thực hiện các chỉ tiêu theo các Nghị quyết của Tỉnh ủy, UBND tỉnh. Do đó, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề nghị Sở Công thương báo cáo UBND tỉnh xem xét điều chỉnh cho phù hợp.