Phê bình chủ đầu tư giải ngân vốn thấp hơn bình quân của tỉnh

MẠC KHẢI 04:15, 16/03/2023

UBND huyện Đức Trọng đã ban hành văn bản phê bình các chủ đầu tư trên địa bàn giải ngân nguồn vốn đầu tư công năm 2022 thấp hơn bình quân chung của tỉnh. 

Cụ thể, chủ đầu tư UBND xã Tà Năng và Ban Quản lý Rừng phòng hộ Đại Ninh đều chỉ đạt tỷ lệ giải ngân 75% đối với hạng mục sửa chữa công trình nước sinh hoạt cụm Láng Mít, thôn Tà Nhiên và trồng rừng, chăm sóc rừng rồng. 

Nguyên nhân đối với chủ đầu tư UBND xã Tà Năng do lập hồ sơ và thẩm định thiết kế dự toán, hoàn tất thủ tục đầu tư còn chậm, quá trình khảo sát, lập dự toán thiết kế, điều chỉnh và bổ sung hồ sơ chưa đồng bộ…
Riêng đối với chủ đầu tư Ban Quản lý Rừng phòng hộ Đại Ninh đã trồng rừng dặm lại nhiều lần, nhưng vẫn bị tình trạng lén lút nhổ bỏ, nên không đạt khối lượng để nghiệm thu giải ngân.

Được biết, tỷ lệ giải ngân bình quân vốn đầu tư công của tỉnh Lâm Đồng năm 2022 là 84,4%.