Đạ Huoai: Hỗ trợ áp dụng quy trình sản xuất sầu riêng theo tiêu chuẩn VietGAP

ĐÔNG ANH 06:32, 18/05/2023

UBND huyện Đạ Huoai đã có quyết định phê duyệt kế hoạch hỗ trợ áp dụng quy trình sản xuất sầu riêng theo tiêu chuẩn VietGAP (chứng nhận lần đầu) năm 2023.

Kế hoạch này nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế tập thể, liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị và nâng cao chất lượng, an toàn thực phẩm cho sản phẩm sầu riêng Đạ Huoai, đáp ứng yêu cầu xuất khẩu chính ngạch; góp phần xây dựng, phát triển thương hiệu sầu riêng Đạ Huoai và nâng cao thu nhập cho người trồng sầu riêng.

Đối tượng hỗ trợ là các hợp tác xã, tổ hợp tác trên địa bàn huyện có 100% thành viên đăng ký hỗ trợ sản xuất VietGAP và ủy quyền cho hợp tác xã đại diện đứng mã vùng trồng sầu riêng. Theo đó, có 23 tổ hợp tác và 1 hợp tác xã đủ điều kiện hỗ trợ áp dụng quy trình sản xuất sầu riêng VietGAP năm 2023 với diện tích hơn 700 ha/521 hộ thành viên đủ điều kiện hỗ trợ.

Tổng kinh phí thực hiện kế hoạch là 600 triệu đồng để hỗ trợ thuê tổ chức tư vấn kỹ thuật, đào tạo, tập huấn cán bộ quản lý, cán bộ kỹ thuật, người lao động tại cơ sở áp dụng sản xuất VietGAP (120 triệu đồng); hỗ trợ phân tích mẫu đất, nước, sản phẩm trước và sau khi thực hiện VietGAP (120 triệu đồng); hỗ trợ thuê tổ chức chứng nhận đánh giá, cấp giấy chứng nhận VietGAP lần đầu (360 triệu đồng).

Huyện Đạ Huoai hiện có khoảng 4.500 ha sầu riêng; trong đó, có khoảng 800 ha sản xuất theo tiêu chuẩn VietGAP, GlobalGAP, hữu cơ. Diện tích sầu riêng đang cho thu hoạch khoảng 2.000 ha với sản lượng hàng năm vào khoảng 25.000 - 30.000 tấn. Toàn huyện cũng đã đăng ký cấp 32 mã vùng trồng sầu riêng cho 740 hộ dân với diện tích 1.380 ha.