Đề xuất có thêm nhà máy xử lý rác trên địa bàn Đà Lạt

VIẾT TRỌNG 01:11, 24/05/2023

UBND TP Đà Lạt vừa đề xuất có thêm một nhà máy xử lý rác trên địa bàn thành phố. Qua rà soát sơ bộ theo các tiêu chí (như phải xa khu dân cư, có diện tích rộng, địa hình thuận tiện mở đường giao thông), nhà máy này được đề xuất nằm tại đường tránh Prenn - Xuân Thọ, có diện tích khoảng 10 ha với công suất thu gom và xử lý 500 tấn/ngày.

Theo ngành chức năng, với công suất này, bên cạnh việc thu gom và xử lý rác sinh hoạt tại Đà Lạt, nhà máy có thể mở rộng việc thu gom sang một số khu vực lân cận tại Đơn Dương, Lạc Dương, Đức Trọng, Lâm Hà để vận chuyển về đây, vừa xử lý rác vừa phát điện.

Thành phố Đà Lạt đang cho rà soát quỹ đất để bổ sung quy hoạch nhà máy xử lý rác thải tại khu vực này để cập nhật vào điều chỉnh quy hoạch chung. Hiện, trên TP Đà Lạt đã có 1 nhà máy xử lý rác thải đang hoạt động với công suất thiết kế khoảng 200 tấn/ngày.