Di Linh: Nỗ lực thu ngân sách và giải ngân vốn đầu tư công

NGỌC NGÀ 05:49, 23/05/2023

Thu ngân sách và giải ngân vốn đầu tư công là hai nhiệm vụ có khá nhiều thử thách. Hiện, kết quả thu ngân sách của huyện Di Linh đang đạt thấp và kết quả giải ngân vốn đầu tư công chưa đạt yêu cầu. Địa phương này đang quyết liệt chỉ đạo và có nhiều nỗ lực để việc thực hiện các nhiệm vụ trên khởi sắc.

Chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Hiệp kiểm tra một số công trình trọng điểm và yêu cầu huyện Di Linh tập trung đẩy nhanh việc giải ngân vốn đầu tư công
Chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Hiệp kiểm tra một số công trình trọng điểm và yêu cầu huyện Di Linh tập trung đẩy nhanh việc giải ngân vốn đầu tư công

Về công tác thu ngân sách, tổng dự toán được UBND tỉnh giao cho huyện Di Linh là 408 tỷ đồng. Trong đó, thuế và phí trên 255 tỷ đồng, thu tiền cấp, thuê đất trên 136 tỷ đồng và thu biện pháp tài chính trên 15 tỷ đồng.

Mặc dù UBND huyện Di Linh đã triển khai các biện pháp để thực hiện thu đạt ngân sách theo chỉ đạo của UBND tỉnh; song đến cuối tháng 4 năm 2023, tổng thu ngân sách được trên 99 tỷ đồng, bằng 24,29% dự toán. Trong đó thuế phí 67,4 tỷ đồng, đạt 26,37%. Tỷ lệ này đạt chưa cao.

Theo ông Trần Đức Công - Chủ tịch UBND huyện Di Linh, việc thu ngân sách của địa phương đạt tỷ lệ thấp do ảnh hưởng chung từ thị trường giao dịch bất động sản giảm mạnh. Bên cạnh đó còn một số vấn đề khác liên quan như: Kế hoạch sử dụng đất 2023, giá khởi điểm một số khu dân cư chưa được UBND tỉnh phê duyệt, thủ tục giải phóng mặt bằng của một số khu dân cư còn chậm… Giá khởi điểm khu dân cư Nhà máy Chè 2/9 đang được Sở Tài chính thẩm định. Nguồn thu tiền sử dụng đất của địa phương từ một số dự án đang triển khai trên địa bàn đang gặp vướng mắc nên huyện chưa có cơ sở để chỉ đạo thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng.

Về nhiệm vụ giải ngân vốn đầu tư công, tổng vốn đầu tư công năm 2023 trên địa bàn huyện là trên 400 tỷ đồng. UBND huyện Di Linh thường xuyên làm việc với các chủ đầu tư và các cơ quan, đơn vị liên quan để đôn đốc và kịp thời tháo gỡ khó khăn; chỉ đạo 3 Tổ công tác (do 3 đồng chí Phó Chủ tịch UBND huyện làm Tổ trưởng) thường xuyên kiểm tra trực tiếp tại từng công trình thi công để xem xét các khó khăn, vướng mắc và chỉ đạo tháo gỡ. Đến nay, kết quả giải ngân đạt trên 120 tỷ đồng, bằng 30,2% kế hoạch. Như vậy, kết quả giải ngân vốn đầu tư công của huyện Di Linh đạt không cao.

Trao đổi về những khó khăn của huyện Di Linh trong giải ngân vốn đầu tư công, Chủ tịch UBND huyện Di Linh cho rằng, điểm nghẽn chủ yếu nằm ở những vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng để thực hiện các dự án đầu tư. Hiện, một số công trình, dự án thuộc thẩm quyền phê duyệt của UBND tỉnh đã được UBND huyện lập trình các sở, ngành thẩm định song chưa được UBND tỉnh phê duyệt. Ngoài ra, liên quan đến công tác giải phóng mặt bằng phục vụ Dự án đường Cao tốc Bảo Lộc - Liên Khương, ranh giới chấp thuận thu hồi đất để làm quỹ đất tái định cư, quỹ đất tái định canh phục vụ dự án (UBND huyện đã trình UBND tỉnh), đang được Sở Tài nguyên và Môi trường thẩm định.

Trước những vấn đề đặt ra, Ban Thường vụ Huyện ủy Di Linh đã họp và tìm giải pháp thực hiện. Đối với vấn đề giải ngân vốn đầu tư công, huyện Di Linh đã xem xét, đánh giá đúng tình hình triển khai các dự án khai thác quỹ đất theo tinh thần Nghị quyết 15 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về đầu tư phát triển hạ tầng đồng bộ, hiện đại, tạo động lực cho huyện Di Linh phát triển toàn diện đến năm 2025, định hướng đến năm 2035 và tầm nhìn đến năm 2050, từ đây nhìn nhận rõ những tồn tại, hạn chế trong triển khai các dự án. UBND huyện Di Linh cũng đã phân công các đồng chí lãnh đạo huyện theo dõi để đốc thúc tiến độ hoàn thành. Rà soát các vấn đề liên quan đến quy hoạch chung và quy hoạch chi tiết để xây dựng phương án thực hiện hiệu quả, kịp thời khơi thông các điểm nghẽn. Đồng thời, phối hợp với các sở, ngành của tỉnh để tháo gỡ những vướng mắc trong công tác quy hoạch.

Theo thống kê của UBND huyện Di Linh, đến hết ngày 11/5, trên địa bàn huyện có 13 đơn vị có tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công dưới 50%. Trong đó có 1 đơn vị chỉ giải ngân đạt 2,9% và 3 đơn vị vẫn ở mức 0%.

Chủ tịch UBND huyện Di Linh đã yêu cầu các chủ đầu tư giải ngân cần khẩn trương đẩy mạnh việc thực hiện nhiệm vụ. Riêng các đơn vị có tỷ lệ giải ngân vẫn ở mức 0%, đến giữa tháng 5 nếu không xong hồ sơ giải ngân sẽ rút vốn và không bố trí lại. Đồng thời, UBND huyện Di Linh đã tiến hành rà soát các nguồn thu, nhất là từ thu tiền sử dụng đất, chuyển nhượng đất, nợ đọng thuế… Huyện Di Linh đã giao nhiệm vụ cụ thể cho các đơn vị, địa phương và yêu cầu phối hợp với ngành Thuế để tập trung thực hiện nhiệm vụ này. Quản lý chặt chẽ các dự án đầu tư ngoài ngân sách, tăng cường thanh tra, kiểm tra, quản lý tốt trật tự xây dựng đảm bảo nguồn thu ngân sách.

Các giải pháp đã được huyện Di Linh tập trung triển khai trên tinh thần quyết tâm, quyết liệt, lãnh đạo, chỉ đạo thông suốt để tăng kết quả thu ngân sách và có được những khởi sắc nhất định trong giải ngân vốn đầu tư công; phấn đấu đến hết tháng 6, tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công đạt trên 50%.