Kiểm tra, rà soát pano tuyên truyền về an toàn giao thông

N.NGHĨA 00:17, 19/05/2023

Để nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh theo chủ đề năm 2023 là “Thượng tôn pháp luật để xây dựng văn hóa giao thông an toàn”; thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh, Ban An toàn giao thông tỉnh đề nghị Ban An toàn giao thông các huyện, thành phố rà soát toàn bộ các pano đã thực hiện bằng nguồn ngân sách trên địa bàn quản lý để Ban An toàn giao thông tỉnh tổng hợp báo cáo xin chủ trương về sửa chữa, thay đổi nội dung tuyên truyền trên pano bảo đảm phù hợp với chủ đề Năm An toàn giao thông 2023.

Được biết, trong năm 2021, Ban An toàn giao thông tỉnh cũng đã phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch và Ban An toàn giao thông các huyện, TP Đà Lạt và Bảo Lộc sửa chữa, thay đổi nội dung 127 pano tuyên truyền về bảo đảm trật tự an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh, qua đó đã tạo hiệu quả lớn trong công tác tuyên truyền trực quan về bảo đảm trật tự an toàn giao thông, góp phần làm giảm thiểu tai nạn giao thông.