Tạm dừng thi công tuyến tránh phía Nam TP Bảo Lộc chờ bổ sung vốn 

N.NGHĨA 06:18, 12/05/2023

Công trình xây dựng tuyến tránh phía Nam TP Bảo Lộc là hạng mục bổ sung vào Dự án Khôi phục, cải tạo Quốc lộ 20 qua tỉnh Lâm Đồng và Đồng Nai theo hình thức BT và khởi công từ tháng 2/2017. UBND TP Bảo Lộc đã thực hiện hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng và bàn giao mặt bằng từ tháng 11/2018; đến nay, công trình đã thi công được khoảng 70% khối lượng. Cụ thể, đã xong cơ bản 15 km/15km các hạng mục nền đường, móng đường đá dăm, đá dăm gia cố xi măng và hệ thống thoát nước; thảm 10 km/15km mặt đường bê tông nhựa C19 và thi công xong mặt cầu 3/3 cầu bê tông cốt thép.

Từ tháng 10/2020 đến nay, dự án thiếu vốn nên công trình tuyến tránh phía Nam TP Bảo Lộc đã tạm dừng thi công để chờ bổ sung vốn theo chỉ đạo của Bộ Giao thông Vận tải.

Vì vậy, UBND tỉnh Lâm Đồng đã phối hợp với Bộ Giao thông Vận tải để giải quyết, bổ sung vốn cho dự án từ nguồn ngân sách tỉnh Lâm Đồng, khoảng 183 tỷ đồng theo như nội dung làm việc thống nhất giữa Bộ và UBND tỉnh Lâm Đồng. Tuy nhiên, do vướng mắc về cơ chế nên đến nay, Bộ Giao thông Vận tải chưa điều chỉnh dự án bổ sung nguồn vốn ngân sách tỉnh.