Thẩm định xong hiện trường 37 hồ sơ trồng rừng với diện tích gần 500 ha

N.NGHĨA 06:16, 14/09/2023

Cơ quan chức năng của tỉnh đã hướng dẫn các đơn vị xây dựng hồ sơ trồng rừng và thực hiện thẩm định xong hiện trường 37 hồ sơ với diện tích 499,81 ha. Trong đó, trồng rừng thay thế 61 ha, trồng rừng trên đất trống 110,5 ha, trồng rừng sau giải tỏa 163,32 ha, trồng rừng sau khai thác trắng 116,39 ha…

Cán bộ, công chức, người lao động 
tham gia trồng rừng
Cán bộ, công chức, người lao động tham gia trồng rừng

Hiện nay, các địa phương trên toàn tỉnh đang thực hiện công tác trồng cây xanh năm 2023 đảm bảo đúng tiến độ đề ra. Tính đến hết ngày 31/7, toàn tỉnh đã thực hiện trồng được 3.236.069 cây xanh các loại, đạt 26,1% so với kế hoạch trồng 50 triệu cây xanh năm 2023 của UBND tỉnh.