Di Linh: Nỗ lực giữ đà đi lên

NGỌC NGÀ 07:01, 06/02/2024

Thu ngân sách, giải ngân vốn đầu tư công đạt tỷ lệ khá cao; tỷ lệ nghèo đa chiều giảm; công tác quản lý, bảo vệ rừng hiệu quả… được đánh giá là những điểm sáng nổi bật trong bức tranh phát triển của huyện Di Linh năm 2023. Đó cũng là nền tảng quan trọng, tạo tiền đề cho nền kinh tế của địa phương giữ được đà phát triển trong năm 2024.

Bà con DTTS ở Di Linh từng bước ứng dụng khoa học kỹ thuật 
vào sản xuất, góp phần nâng cao năng suất cây trồng
Bà con DTTS ở Di Linh từng bước ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất, góp phần nâng cao năng suất cây trồng

• 6/17 CHỈ TIÊU VƯỢT KẾ HOẠCH

“17/17 chỉ tiêu chủ yếu đều đạt kế hoạch; trong đó có 6 chỉ tiêu vượt kế hoạch”, đồng chí Trần Đức Công - Chủ tịch UBND huyện Di Linh khái quát bức tranh kinh tế - xã hội của địa phương trong điều kiện khó khăn chung của cả nước, của tỉnh năm 2023. Chủ tịch UBND huyện Di Linh đặc biệt nhấn mạnh tới kết quả thu ngân sách nhà nước trên địa bàn đạt trên 575 tỷ đồng (đạt 100,3% dự toán). Giải ngân vốn đầu tư công đạt 457,581 tỷ đồng, đạt 100% kế hoạch. Tỷ lệ nghèo đa chiều giảm còn 5,03%, trong đó tỷ lệ nghèo đồng bào dân tộc thiểu số giảm còn 8,28%. Công tác quản lý, bảo vệ rừng, phòng, chống cháy rừng được triển khai đạt nhiều kết quả nổi bật so với năm 2023. Xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, phong trào hiến đất làm đường được Nhân dân đồng thuận, hưởng ứng tích cực, huy động được sức mạnh của cả hệ thống chính trị vào cuộc và phát huy vai trò chủ thể của Nhân dân, tạo diện mạo mới cho đô thị, nông thôn của huyện…

Cũng trong năm qua, nhiệm vụ quốc phòng, an ninh, nội chính của địa phương được triển khai thực hiện đúng yêu cầu; không để phát sinh “điểm nóng”.

Về công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị, đồng chí Đinh Văn Tuấn - Bí thư Huyện ủy Di Linh thông tin: Trong năm 2023, hầu hết các chỉ tiêu Đảng bộ huyện đề ra đều đạt. Ban Thường vụ Huyện ủy đã chú trọng quan tâm đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng; kịp thời nghiên cứu, đề ra nhiều giải pháp tháo gỡ khó khăn trong việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, nhất là về xây dựng huyện nông thôn mới, sản xuất nông nghiệp, công tác quản lý, tạo nguồn kết nạp đảng viên. Đến cuối năm 2023, Đảng bộ huyện Di Linh có 12 tổ chức cơ sở đảng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; 48 tổ chức cơ sở đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ; có 63 chi bộ trực thuộc hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ và 316 chi bộ trực thuộc hoàn thành tốt nhiệm vụ. Toàn Đảng bộ huyện có 555 đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Với những thành tích đạt được, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã đánh giá, xếp loại Đảng bộ huyện và Ban Thường vụ Huyện ủy “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” năm 2023. 

Bí thư Huyện ủy Di Linh cho rằng, kết quả trên có được là nhờ sự đoàn kết, thống nhất, quyết tâm cao, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền, sự vào cuộc, trách nhiệm của cả hệ thống chính trị cùng tinh thần tự lực, tự cường, ý chí, khát vọng vươn lên của Nhân dân các dân tộc và cộng đồng doanh nghiệp trong toàn huyện. 

Thành tựu đã rõ song vẫn còn nhiều những tồn tại đặt ra đòi hỏi địa phương phải sớm có phương án tháo gỡ, khắc phục. Trong đó phải kể đến, việc phát triển sản xuất và nâng cao thu nhập của một bộ phận Nhân dân, nhất là trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số chưa cao. Tiến độ triển khai các đề án phát triển nông nghiệp, xây dựng các chuỗi liên kết còn chậm. Đầu ra cho sản phẩm nông nghiệp vẫn gặp nhiều khó khăn.Nhiều nội dung trong thực hiện nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới chưa cao... 

TẠO TIỀN ĐỀ CHO NĂM 2024

Thành tựu đạt được nhiều và rõ rệt hơn so với những hạn chế đang đặt ra; điều đó đã tạo tiền đề để huyện Di Linh xác định những nhiệm vụ trọng tâm nhằm tiếp tục giữ đà phát triển cho năm 2024.

Cụ thể, về kinh tế - xã hội, Di Linh chú trọng triển khai hiệu quả kế hoạch phát triển sản xuất nông nghiệp giai đoạn 2022- 2025, định hướng đến 2030 trên địa bàn huyện. Đẩy mạnh phát triển ngành công nghiệp, gắn phát triển công nghiệp với công nghệ thông minh, phát triển công nghiệp xanh. Quan tâm phát triển tiểu thủ công nghiệp, các làng nghề truyền thống và làng nghề mới; tăng cường tỷ trọng ngành dịch vụ; phát triển kinh tế số, thương mại điện tử; phát triển mạnh du lịch, nghiên cứu, thí điểm xây dựng mô hình du lịch cộng đồng, du lịch canh nông trên địa bàn... Ngay từ những ngày đầu năm 2024, huyện Di Linh đã tập trung chỉ đạo quyết liệt công tác thu ngân sách. Công tác xúc tiến đầu tư thông qua các chương trình quảng bá, kết nối với các doanh nghiệp, nhà đầu tư trong và ngoài huyện cũng đang được huyện Di Linh từng bước đẩy mạnh.

Nhiệm vụ giáo dục - đào tạo, y tế, văn hóa, thể dục, thể thao được triển khai phù hợp với yêu cầu, tình hình mới; các vấn đề liên quan tới chính sách an sinh xã hội, giảm nghèo bền vững được thực hiện hiệu quả, từng bước nâng cao chất lượng đời sống người dân, nhất là bà con vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Các nhiệm vụ nhằm đảm bảo quốc phòng - an ninh cũng đã được triển khai. Song song với đó, lãnh đạo huyện Di Linh cũng chỉ đạo quyết liệt việc nâng cao chất lượng công tác nội chính; công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; giải quyết tốt các vấn đề liên quan tới khiếu nại, tố cáo trong tập trung xử lý dứt điểm các vụ việc tồn đọng, phức tạp, kéo dài. Đó cũng là một trong những yếu tố quan trọng để địa phương tiếp tục thực hiện tốt các nhiệm vụ về xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong năm 2024.

Ở thời điểm hiện tại, những nhiệm vụ trên đã được huyện Di Linh triển khai đầy khí thế và quyết tâm. Song để thực hiện thắng lợi được các nhiệm vụ trên, đòi hỏi cả hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở; mỗi cơ quan, đơn vị, địa phương; mỗi tập thể, mỗi cá nhân đều phải nỗ lực hết mình trong thực hiện nhiệm vụ tiếp tục phấn đấu trong năm 2024 cũng như thời gian còn lại của nhiệm kỳ.