Yêu cầu xử lý các vi phạm tại Dự án Khu nông nghiệp công nghệ cao Ấp Lát

C.THÀNH 06:42, 20/02/2024

UBND tỉnh Lâm Đồng có văn bản yêu cầu UBND huyện Lạc Dương cùng các sở, ngành liên quan thực hiện các kiến nghị của Thanh tra tỉnh liên quan đến các doanh nghiệp tại Khu nông nghiệp Công nghệ cao Ấp Lát.

Theo đó, UBND tỉnh Lâm Đồng yêu cầu các đơn vị liên quan đến việc triển khai dự án, chấp hành các quy định pháp luật và nghĩa vụ tài chính của các doanh nghiệp tại Khu nông nghiệp công nghệ cao (KNNCNC) Ấp Lát (xã Đạ Sar, huyện Lạc Dương).

Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Nội vụ, UBND huyện Lạc Dương có trách nhiệm thực hiện các đề xuất theo Kết luận thanh tra số 03 của Thanh tra tỉnh tại KNNCNC Ấp Lát; báo cáo kết quả thực hiện trong quý I/2024.

Theo kết luận thanh tra của Thanh tra tỉnh Lâm Đồng, dự án KNNCNC Ấp Lát nhằm mục tiêu nâng cao năng suất, chất lượng, thương hiệu nông sản của tỉnh. Thế nhưng dự án triểu khai đầu tư chậm, kéo dài nhiều năm, không đạt mục tiêu đề ra dù UBND tỉnh đã ban hành nhiều văn bản yêu cầu UBND huyện Lạc Dương tập trung đôn đốc tiến độ đầu tư vào khu này.