KỶ NIỆM 49 NĂM NGÀY GIẢI PHÓNG ĐÀ LẠT (3/4/1975 - 3/4/2024):
Nỗ lực gìn giữ và phát triển "lá phổi xanh"

NGUYỄN NGHĨA 01:58, 03/04/2024

Đà Lạt, thành phố được mệnh danh là "thành phố trong rừng" đang nỗ lực bảo vệ và phát triển tài nguyên rừng đề gìn giữ “lá phổi xanh” cho thành phố. Nỗ lực này được thể hiện qua việc xây dựng và triển khai kế hoạch chủ động thực hiện công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng giai đoạn 2021 - 2025.

Một góc cánh rừng thông khu vực đèo Prenn, TP Đà Lạt
Một góc cánh rừng thông khu vực đèo Prenn, TP Đà Lạt

Đà Lạt nằm trên cao nguyên Lâm Viên và luôn tự hào với những cảnh quan thiên nhiên tươi đẹp và không khí trong lành. Tuy nhiên, như nhiều địa phương khác trên toàn quốc, Đà Lạt cũng đang đối mặt với những thách thức trong công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng. Với mục tiêu phát triển bền vững và góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ TP Đà Lạt lần thứ XII, nhiệm kỳ 2021-2025, chính quyền địa phương đã đề ra kế hoạch chủ động để thực hiện công tác này. Kế hoạch xác định mục tiêu, nội dung trọng tâm, tiến độ và phân công trách nhiệm cụ thể cho các phòng, ban, đơn vị, UBND các phường, xã để thực hiện hiệu quả công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng.

Cách đây hơn 2 năm, Thành ủy Đà Lạt đã ban hành Nghị quyết số 03-NQ/ThU về tăng cường công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng trên địa bàn TP Đà Lạt trong giai đoạn 2021-2025, với định hướng đến năm 2030. Mục tiêu chính của Nghị quyết là tổ chức quản lý, bảo vệ diện tích rừng hiện có và từng bước nâng cao chất lượng rừng, đồng thời giải tỏa và thu hồi toàn bộ diện tích đất lâm nghiệp bị lấn chiếm để trồng rừng và cây phân tán, khôi phục lại rừng. Đồng thời, công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng sẽ được gắn kết chặt chẽ với các chương trình và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội chung của thành phố.

Thực hiện Nghị quyết số 03-NQ/ThU, năm 2024 này, UBND thành phố đã xác định cụ thể các nội dung trọng tâm, tiến độ và phân công trách nhiệm cụ thể cho các phòng, ban, đơn vị và UBND các phường, xã đối với từng nội dung công việc và gắn thực hiện nhiệm vụ quản lý, bảo vệ và phát triển rừng trên địa bàn TP Đà Lạt giai đoạn 2021 - 2025 với các chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội chung của thành phố. Đà Lạt đặt ra kế hoạch năm nay sẽ trồng 20 ha rừng, chăm sóc 81,95 ha rừng trồng, khoanh nuôi xúc tiến tái sinh 4 ha, trồng 1.020.400 cây xanh, cây phân tán. 

Song song đó, UBND thành phố ban hành kế hoạch yêu cầu các đơn vị, địa phương chủ động triển khai thực hiện các biện pháp trong công tác quản lý, ngăn chặn và xử lý kịp thời các hành vi vi phạm, phá rừng, lấn chiếm rừng và đất lâm nghiệp. Mục tiêu là giảm từ 10% - 15% trở lên số vụ phá rừng, giảm từ 15% - 20% trở lên về diện tích rừng và khối lượng lâm sản bị thiệt hại so với năm 2023; tăng chỉ tiêu số vụ vi phạm phát hiện được đối tượng; và đặc biệt là không để phát sinh điểm nóng về tình trạng phá rừng, lấn chiếm đất lâm nghiệp trên địa bàn thành phố. 

Ngoài ra, công tác tuyên truyền giáo dục cũng được lên kế hoạch để triển khai hiệu quả cao hơn nhằm giáo dục, nâng cao nhận thức và trách nhiệm về quản lý, bảo vệ và phát triển rừng; nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước và trách nhiệm của chủ rừng trong quản lý, bảo vệ và phát triển rừng. 

Đối với công tác phòng cháy, chữa cháy rừng, thành phố đề ra chương trình, kế hoạch khẩn trương thực hiện thi công các công trình phòng cháy, chữa cháy rừng đã được phê duyệt để đảm bảo tiến độ. Tăng cường công tác tuần tra, kiểm tra; đồng thời, cử cán bộ chuyên môn trực tại Trung tâm Điều hành thành phố thông minh để sử dụng hệ thống camera tầm cao kiểm tra, theo dõi, kịp thời phát hiện, xử lý, giảm thiểu thấp nhất về số vụ cháy rừng và thiệt hại tài nguyên rừng do cháy rừng gây ra. 

Đặc biệt, trong năm 2024, theo UBND TP Đà Lạt, sẽ tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý, bảo vệ rừng để kịp thời tiếp nhận, xử lý ngay các phản ánh của người dân trên ứng dụng Đà Lạt trực tuyến hoặc hình ảnh, video do Trung tâm Điều hành thành phố thông minh cung cấp, thông tin trên group zalo quản lý, bảo vệ rừng của TP Đà Lạt. 

Với những nỗ lực này, hy vọng rằng Đà Lạt sẽ giữ gìn được "lá phổi xanh" của mình, góp phần bảo vệ môi trường, cảnh quan thiên nhiên và phát triển kinh tế - xã hội bền vững của thành phố.