Lấy ý kiến về đồ án quy hoạch Khu Du lịch hồ Prenn

05:11, 09/11/2021

Chính quyền thành phố Đà Lạt đã và đang tổ chức 6 địa điểm niêm yết công khai, lấy ý kiến tổ chức, cá nhân và cộng đồng dân cư đối với đồ án quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2.000 Khu Du lịch hồ Prenn, Đà Lạt, dự kiến kéo dài đến hết ngày 11/12/2021. 

Chính quyền thành phố Đà Lạt đã và đang tổ chức 6 địa điểm niêm yết công khai, lấy ý kiến tổ chức, cá nhân và cộng đồng dân cư đối với đồ án quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2.000 Khu Du lịch hồ Prenn, Đà Lạt, dự kiến kéo dài đến hết ngày 11/12/2021. 
 
Cụ thể, 6 địa điểm lấy ý kiến gồm: Trung tâm Hành chính thành phố Đà Lạt; UBND Phường 3; UBND Phường 10; UBND Phường 11; Tổ dân phố Sở Lăng, Phường 10; Tổ dân phố 19, Phường 3. 
 
Được biết, đồ án quy hoạch Khu Du lịch hồ Prenn được UBND tỉnh phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch tỷ lệ 1/2.000 nói trên với tổng diện tích 1.000 ha, trong đó diện tích đất rừng gần 680 ha, thuộc địa giới hành chính Phường 3, Phường 10 và Phường 11, Đà Lạt.
 
VĂN VIỆT