Toàn tỉnh trồng mới 3.206 ha rừng tập trung

05:05, 10/05/2022
Thống kê từ năm 2018 đến hết quý 1/2022, toàn tỉnh Lâm Đồng trồng mới 3.206 ha rừng tập trung; trồng khôi phục rừng hơn 2.831 ha diện tích đất sản xuất nông nghiệp ổn định quy hoạch lâm nghiệp. 
 
Đặc biệt, trong năm 2021, toàn tỉnh Lâm Đồng đã trồng mới hơn 6 triệu cây phân tán thuộc Đề án 50 triệu cây xanh trên địa bàn. 
 
Cùng thời gian trên, đơn vị chức năng và lực lượng chuyên trách trong tỉnh Lâm Đồng tăng cường quản lý, bảo vệ rừng, kịp thời ngăn chặn và xử lý nghiêm minh các trường hợp vi phạm, kết quả qua từng năm đã giảm sâu cả 3 tiêu chí về số vụ vi phạm, diện tích rừng thiệt hại và khối lượng lâm sản thiệt hại trên địa bàn. 
 
Cụ thể năm 2018, toàn tình Lâm Đồng giảm tỷ lệ lần lượt 3 tiêu chí vừa nêu trên là 13%, 30% và 2%. Đến hết quý 1/2022, tỷ lệ 3 tiêu chí này tiếp tục giảm 63%, 62% và 47%.
 
MẠC KHẢI