Đam Rông: Đầu tư 5 tỷ đồng gia cố các điểm sạt lở bờ sông K'rông Nô

06:09, 13/09/2022
Theo thông tin từ UBND huyện Đam Rông, địa phương đã đầu tư 5 tỷ đồng nhằm xử lý móng, đổ bê tông gia cố các điểm sạt lở bờ sông K’rông Nô, bảo vệ tuyến đường liên xã Đạ Rsal - Đạ M’rông.
 
Đây là công trình được huyện Đam Rông bổ sung vào danh mục đầu tư công trung hạn 5 năm giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn huyện. Nguồn vốn đầu tư được lấy từ nguồn tăng thu ngân sách tỉnh năm 2021. UBND huyện Đam Rông giao Ban Quản lý Dự án, đầu tư xây dựng và Công trình công cộng huyện khẩn trương hoàn thành hồ sơ; trình thẩm định, phê duyệt và triển khai thực hiện theo đúng quy định. Công trình được thực hiện và dự kiến hoàn thành trong năm 2022.
 
NGỌC NGÀ