Đề xuất thu hồi ốc đảo Bích Câu

06:09, 09/09/2022
Sở Tài nguyên - Môi trường Lâm Đồng đã có văn bản gửi UBND tỉnh Lâm Đồng đề xuất thu hồi ốc đảo Bích Câu trên hồ Xuân Hương - Đà Lạt vì đã hết thời hạn sử dụng được giao theo quy định. Địa điểm này lâu nay đưa vào kinh doanh ăn uống trong khi nơi đây được quy hoạch là đất cảnh quan công viên và cây xanh. 
 
Ốc đảo Bích Câu - Đà Lạt
Ốc đảo Bích Câu - Đà Lạt
 
Theo Sở Tài nguyên - Môi trường Lâm Đồng, Hội Sinh vật cảnh tỉnh được UBND tỉnh Lâm Đồng giao quản lý khai thác khu vực ốc đảo hồ Xuân Hương tại Văn bản số 7812/ UBND-XD ngày 19/8/2007, trong đó, tỉnh đồng ý để UBND thành phố Đà Lạt giao cho Hội Sinh vật cảnh tỉnh Lâm Đồng quản lý khai thác khu vực ốc đảo hồ Xuân Hương - Đà Lạt bao gồm khu vực Vườn hoa Bích Câu cũ từ hai cầu trở vào theo hình thức giao mặt bằng trong thời hạn 10 năm. 
 
Tại đây, Hội Sinh vật cảnh Lâm Đồng sẽ đầu tư xây dựng vườn hoa, trồng cây xanh, tạo thành công viên mở kết hợp trưng bày, giới thiệu, mua bán các sản phẩm sinh vật cảnh, trưng bày nghệ thuật. 
 
Đến tháng 8/2017, sau 10 năm đơn vị này quản lý sử dụng địa điểm này, UBND tỉnh Lâm Đồng đã có văn bản cho phép Hội Sinh vật cảnh Lâm Đồng tiếp tục quản lý có thời hạn Vườn hoa Bích Câu - Đà Lạt trong thời gian đến, nhưng thời hạn quản lý chỉ còn 5 năm. 
 
Cụ thể, trong Văn bản số 5195/UBND-ĐC ngày 10/8/2017, UBND tỉnh Lâm Đồng đã nêu rõ: “Tạm thời Hội Sinh vật cảnh tỉnh Lâm Đồng tiếp tục quản lý có thời hạn (không quá 5 năm) Vườn hoa Bích Câu với điều kiện Hội Sinh vật cảnh phải lập thủ tục thuê đất, thực hiện đầy đủ nghĩa vụ với Nhà nước (tiền thuê đất, thuế, phí…) theo quy định. 
 
Đến ngày 3/9/2019, trong Văn bản 5559/UBND-ĐC, UBND tỉnh Lâm Đồng cũng chấp thuận việc để Hội Sinh vật cảnh tỉnh tiếp tục tạm thời quản lý, sử dụng ốc đảo Bích Câu - Đà Lạt. Tuy nhiên, trong văn bản này, UBND tỉnh đề nghị Hội Sinh vật cảnh tỉnh Lâm Đồng cần quản lý, sử dụng diện tích đất tại ốc đảo Bích Câu theo đúng quy định, bàn giao lại cho thành phố Đà Lạt quản lý sau khi hết thời hạn tạm giao; đồng thời, thực hiện đầy đủ nghĩa vụ tài chính có liên quan đến việc sử dụng đất theo quy định và thông báo của UBND thành phố Đà Lạt. Thời điểm bàn giao lại cho ngành chức năng tỉnh và thành phố là đến hết ngày 9/8/2022. 
 
Điểm đáng nói nhất ở đây chính là khu vực đất này, trong đó có Vườn hoa Bích Câu được quy hoạch là đất công viên cây xanh. Căn cứ vào Quyết định 1409/QĐ-UBND ngày 27/6/2019 của UBND tỉnh Lâm Đồng về việc điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 của thành phố Đà Lạt, diện tích đất tạm giao cho Hội Sinh vật cảnh tỉnh Lâm Đồng tại ốc đảo Bích Câu thuộc quy hoạch đất công viên cảnh quan, đất công viên cây xanh. Tuy nhiên, lâu nay tại đây, Hội Sinh vật cảnh tỉnh Lâm Đồng đã sử dụng đất không phù hợp với quy hoạch, đưa vào hoạt động kinh doanh ăn uống trên phần đất tạm thời được giao. 
 
Cũng nói thêm rằng, UBND tỉnh Lâm Đồng cho đến nay vẫn chưa ban hành quyết định cho thuê đất tại phần diện tích này và hiện đang giao cho UBND thành phố Đà Lạt phối hợp với cơ quan chuyên môn xử lý các vấn đề liên quan đến đất đai và tổ chức thực hiện nghĩa vụ tài chính với các trường hợp cho thuê hoa lợi công sản khác theo giá thị trường. 
 
Hay nói cách khác, dù đang sử dụng diện tích đất tại ốc đảo Bích Câu và có các hoạt động kinh doanh trên đất, nhưng Hội Sinh vật cảnh Lâm Đồng đến nay chưa lập được thủ tục thuê đất, và thời gian sử dụng đất đến nay đã hết hạn. 
 
Theo quy hoạch chung thành phố Đà Lạt và vùng phụ cận đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 704/QĐ-TTg ngày 12/5/2014 và Quyết định 1049/QĐ-UBND ngày 27/6/2019 của UBND tỉnh Lâm Đồng về việc điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 của thành phố Đà Lạt, phần diện tích đất tạm giao cho Hội Sinh vật cảnh tỉnh Lâm Đồng tại ốc đảo Bích Câu thuộc quy hoạch đất công viên cảnh quan, cây xanh.
 
Chính vì vậy, khi hợp đồng tạm giao đất quản lý nơi đây đã hết hạn (hết ngày 9/8/2022), Sở Tài nguyên - Môi trường Lâm Đồng đã đề xuất với UBND tỉnh nên thu hồi diện tích đất tạm giao cho Hội Sinh vật cảnh tỉnh Lâm Đồng quản lý lâu nay để bàn giao về cho thành phố Đà Lạt quản lý bố trí sử dụng hoặc đề xuất bố trí sử dụng quỹ đất nơi đây hiệu quả đúng quy định. 
 
GIA KHÁNH