Nhổ bỏ và tiêu hủy 48 cây cần sa

06:09, 07/09/2022
Theo số liệu công bố 6 tháng đầu năm 2022, lực lượng chức năng trong tỉnh Lâm Đồng đã nhổ bỏ và tiêu hủy 48 cây cần sa trồng trái phép trên địa bàn các huyện Đức Trọng, Lâm Hà, Di Linh, Bảo Lâm...
 
So sánh cùng kỳ năm 2021, 2020, 2019 thì số cây cần sa trồng trái phép bị nhổ bỏ và tiêu hủy giảm lần lượt 1.015 cây, 274 cây và 115 cây. 
 
Cùng thời gian trên, ngành chức năng trong tỉnh Lâm Đồng đã lồng ghép xây dựng mô hình trồng trọt, chăn nuôi có hiệu quả kinh tế để hỗ trợ những hộ nghèo, hộ cận nghèo, phụ nữ nghèo ở những vùng sâu, vùng xa nhằm tạo việc làm, tăng thu nhập ổn định cuộc sống cho người dân.
 
Qua đó, đồng bộ biện pháp chuyển hóa địa bàn phức tạp về trồng và tái trồng cây có chứa chất ma túy; triệt xóa tụ điểm, đường dây mua bán, vận chuyển, tàng trữ và tổ chức sử dụng chất ma túy...
 
MẠC KHẢI