4 doanh nghiệp cần được thuê rừng triển khai dự án đầu tư

05:10, 13/10/2022
Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Lâm Đồng đã xem xét và đề xuất cơ quan thẩm quyền tỉnh Lâm Đồng cho 4 doanh nghiệp thuê rừng trên tổng diện tích hơn 510,6 ha để triển khai các dự án đầu tư trên địa bàn. 
 
Trong đó gồm 3 dự án đầu tư của Công ty TNHH Tâm Châu cần được thuê hơn 488 ha rừng sản xuất và đất ngoài quy hoạch lâm nghiệp tại các Tiểu khu 456, 468, xã Lộc Tân, huyện Bảo Lâm.
 
Còn lại 3 doanh nghiệp là Công ty Cổ phần Thiên Đường Trên Mây, Công ty Cổ phần Đầu tư phát triển nông nghiệp công nghệ cao Eras Farm, Công ty TNHH Đầu tư Thương mại Phan Hào cần đươc thuê tổng cộng gần 23 ha rừng sản xuất và rừng phòng hộ môi trường, đất ngoài quy hoạch lâm nghiệp tại xã Lộc Thành (Bảo Lâm), xã Hiệp Thạnh (Đức Trọng) và Phường 3 (Đà Lạt). 
 
MẠC KHẢI