Gần 125,4 tỷ đồng bồi thường giải phóng mặt bằng

05:11, 02/11/2022
Thống kê trong 3 năm qua, thành phố Đà Lạt đã bồi thường giải phóng mặt bằng, vận động người dân giao đất triển khai xây dựng 15 công trình giao thông với tổng chi phí gần 125,4 tỷ đồng. 
 
Tiêu biểu như Công trình Nâng cấp đường Phạm Hồng Thái, Phường 10 với tổng mức đầu tư hơn 56,3 tỷ đồng, tổng chi phí giải phóng mặt bằng gần 25,7 tỷ đồng. Hiện, công trình đã bàn giao đưa vào sử dụng với tổng diện tích hơn 5.634 m 2 đất thu hồi của 86 hộ dân. 
 
Hoặc với mức đầu tư nguồn vốn hơn 207,6 tỷ đồng, trong đó chi phí bồi thường giải phóng mặt bằng hơn 76,5 tỷ đồng, Công trình Nâng cấp cầu ĐanKia và cầu Phước Thành, Phường 7 đã thu hồi hơn 29.721 m 2 tổng diện tích đất của 344 tổ chức, hộ gia đình. 
 
Tại công trình đường Võ Thị Sáu, Phường 2 với tổng diện tích hơn 1.823 m 2, tổng mức đầu tư hơn 5,1 tỷ đồng, bồi thường giải phóng mặt bằng cho 32 trường hợp với tổng chi phí hơn 2,4 tỷ đồng...
 
MẠC KHẢI