Kiểm tra, rà soát hệ thống báo hiệu đường bộ trên các tuyến quốc lộ, tỉnh lộ

06:11, 24/11/2022
Thực hiện Kết luận của đồng chí Trần Văn Hiệp - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh tại Hội nghị trực tuyến công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh trong những tháng vừa qua, triển khai nhiệm vụ những tháng còn lại năm 2022 và phương hướng năm 2023, Sở Giao thông Vận tải tỉnh Lâm Đồng đã xây dựng kế hoạch kiểm tra, rà soát hệ thống biển báo hiệu đường bộ và các công trình phụ trợ đảm bảo an toàn giao thông trên các tuyến quốc lộ, tỉnh lộ, từ đó kịp thời bổ sung, khắc phục những tồn tại, hạn chế, thiếu sót nhằm góp phần đảm bảo trật tự an toàn giao thông.
 
Theo đó, Sở phối hợp với các cơ quan chức năng của các địa phương có các tuyến quốc lộ, tỉnh lộ đi qua kiểm tra, rà soát và đề xuất giải pháp xử lý hệ thống biển báo còn thiếu hoặc chưa phù hợp mà Ban An toàn giao thông các huyện, thành phố phản ánh, kiến nghị trong thời gian vừa qua. Ngoài ra, Sở cũng sẽ rà soát, loại bỏ các biển báo có nội dung và hình thức không phù hợp với quy định, gây khó nhận biết cho người điều khiển phương tiện khi tham gia giao thông. 
 
NGUYÊN THI