Phát triển trung tâm Bằng Lăng và xã Đạ R'sal đạt đô thị loại V

05:11, 03/11/2022
Huyện Đam Rông vừa thông qua kế hoạch đến năm 2025 xây dựng và phát triển trung tâm Bằng Lăng và trung tâm xã Đạ R’sal đạt đô thị loại V, trong đó đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng kỹ thuật đáp ứng yêu cầu phòng chống thiên tai, ứng phó với biến đổi khí hậu…
 
Theo đó, huyện Đam Rông tập trung huy động các nguồn vốn tài trợ, vốn doanh nghiệp, vốn ngân sách nhà nước và các nguồn vốn huy động khác theo quy định để xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu, hệ thống bản đồ cảnh báo rủi ro biến đổi khí hậu tại trung tâm Bằng Lăng và trung tâm xã Đạ R’sal.
 
Đồng thời, triển khai các nhiệm vụ khoa học - công nghệ phát triển trung tâm Bằng Lăng, Đạ R’sal trở thành đô thị thông minh, tăng trưởng xanh, kiến trúc xanh, xây dựng công trình tiết kiệm năng lượng, vật liệu thân thiện với môi trường; chủ động ứng dụng công nghệ xử lý nước thải, năng lượng tái tạo…
 
MẠC KHẢI