Lá vàng say

THI PHONG 06:48, 16/01/2023

Đừng trở lại tìm tôi mùa này nhé
Lá vàng lay vương vãi nắng bên thềm 
Lá vàng phai bàng bạc thời trai trẻ 
Lá vàng bay những chiếc lá vàng êm

Đừng trở lại giấc mộng vàng phai úa 
Lá vàng bay câu thơ rụng cuối ngày 
Thời vàng son theo lá vàng di trú 
Câu thơ vàng luyến láy lá vàng lay

Đừng trở lại hát thu vàng lưu luyến 
Cận thềm xuân lả tả nắng vàng bay
Đà Lạt đây thu đông xuân hoà quyện 
Nhịp tim này ngất ngây lá vàng say

Đừng trở lại tìm tôi mùa này nhé
Lá vàng lay chiếc nắng nhạt buộc mềm 
Lá vàng say nôn nao hồn rất nhẹ
Lá vàng bay những chiếc lá vàng đêm

Sẽ trở lại một sáng mai rất sớm 
Dịu dàng hoa nơi lá bỏ rơi cành
Em sẽ đến thiện lành và đằm thắm 
Thơ rối bời rung cảm trước xuân xanh