Vu vơ

06:43, 12/01/2023

Tôi lỡ thả giấc mơ vào dòng sông
sông chảy
giấc mơ tôi trôi đi không nhớ nơi này mà quay trở lại
phía hạ nguồn có ai vớt hình hài giấc mơ giùm tôi

Tôi ném những ý nghĩ vu vơ của mình lên chóp núi
núi mệt mỏi
rừng cháy
những ý nghĩ của tôi bay về đâu trong cơn ngạt khói
những ý nghĩ lắt lay như hơi thở hấp hối của cây

Đôi khi
ý nghĩ của người khác lạc vào đầu ta
còn giấc mơ của ta lại gửi nhờ người khác giữ hộ
Ta niêm yết giữa không gian
những cảm xúc vu vơ không ghi rõ địa chỉ
không cài mã bảo mật QR

Sông chảy về đâu tôi cũng không biết nữa
có thể sông lạc dòng mang giấc mơ của tôi đi xa thật xa
Nếu giấc mơ đen tối thì hãy lặn vào bùn đen mất tích
đẹp thì tự nở thành hoa…     

UÔNG THÁI BIỂU