Một thoáng Đà Lạt!

NGUYỄN XUÂN NGỌC 06:49, 16/01/2023

Mây bỗng trườn qua triền dốc vắng
Dã quỳ e lệ nép lưng đồi
Đà Lạt bừng lên sau màn tối
Ven hồ bóng liễu giấc mơ tôi…

Em cứ trẻ như vừa hai mươi tuổi
Chào đón Giáng sinh một sắc hồng vàng
Chúa có biết tâm hồn con chạng vạng
Xứ lạnh đêm này nhịp bước lang thang!

Mai xa nhé! Tình yêu tôi - Đà Lạt
Mi-mô-sa vàng nắng gọi tên người
Vườn Cẩm Tú dịu dàng soi mắt biếc
Mang theo về ủ chín trái thơ tôi…