CHÀO MỪNG ĐẠI HỘI HỘI VĂN HỌC NGHỆ THUẬT LÂM ĐỒNG LẦN THỨ VII, NHIỆM KỲ 2023 – 2028:
Im lặng

THANH DƯƠNG HỒNG 06:23, 09/02/2023

Đôi khi không cần phải nói 
Lặng im đã là ngôn từ

Kẻ dại, người khôn... khó đoán
 Dễ gì? Đo đếm tâm tư

Đôi khi không cần lời nói 
Cứ nhìn vào đôi mắt nhau
Hờn giận, yêu thương, bối rối... 
Đã nói những điều thật sâu!

Đến khi không còn gì nói 
Lặng im đã nói một điều 
Đâu cần đặt ngàn dấu hỏi 
Đã chia ly một tình yêu!

Đôi khi tình người kỳ lạ
Lặng im nhưng nói nhiều điều...

Sương mai. Ảnh: Hiệp Nguyễn
Sương mai. Ảnh: Hiệp Nguyễn