Về nguồn

HOÀNG LÂM 11:27, 30/04/2023

Ngày xuân dâng nén tâm hương 
Linh thiêng đất Tổ một phương để dành
Đậm đà hương vị chè xanh
Chiều sương lặng bước vén mành thời gian

Nghiêng theo khúc ghẹo, khúc xoan
Điệu then, nón cọ mây ngàn chở che
Cỏ non xanh ngắt triền đê
Nước nguồn sữa mẹ hương quê ngọt ngào

Trầm rung hai tiếng “Đồng bào”
Bắc Nam mang giọt máu đào Tổ tiên
Về đây con cháu hai miền
Cửa thiền cúi lạy Tây Thiên độ trì

Đất thiêng nâng nhẹ bước đi
Núi sông “hổ phục voi quỳ” ngàn xưa 
Nước nhà bền vững thiên thu
Sử vàng dẫn lối khúc ru vọng về.