Thức cùng nguồn điện

05:10, 24/10/2019

Thức cùng nguồn điện

(Tặng Phước Hảo - nữ kỹ sư, Quản đốc Phân xưởng điện Công ty TNHH MTV Nhôm Lâm Đồng)
 
Chân vừa chạm đất Bảo Lâm
 
Gặp nữ quản đốc âm thầm cười duyên
 
 
Yêu xưởng, chưa vội tình riêng
 
Hẹn nhôm giữ trọn nỗi niềm đam mê
 
 
Tan ca em vẫn không về
 
Thức cùng nguồn điện bộn bề lo toan
 
 
Lo máy chạy đợi nguồn than
 
Băng chuyền mất điện sao mang quặng về
 
 
Buồn vui thao thức sao khuya
 
Bao giờ thành phẩm cận kề đêm mơ?
 
 
Niềm vui đến hẹn ngẩn ngơ
 
Nhôm bán thành phẩm điểm giờ xuất đi…
 
 
Ơi người nhỏ nhắn xuân thì
 
Tuổi xuân trao điện cũng vì luyện nhôm!
 
 
Bảo Lộc, Bảo Lâm tháng 10/2019
 
LỆ BÌNH