Mẹ

07:01, 01/01/2020

Mẹ

Lênh đênh giữa dòng đời chao đảo
Sao vòng tay mẹ lại bình yên
 
Giặc giã, nắng mưa, bão giông, trùm lên đầu mẹ
Sao lời ru con vẫn rất đỗi dịu hiền!
 
Mẹ ăn sắn, ăn khoai, củ hà củ sượng
Sao sữa mẹ chảy ra thơm thảo, ngọt ngào!
 
Nếu chỉ cần thiếu đi tình mẹ
Trái đất này không hiểu sẽ ra sao?
 
NGUYỄN QUANG HÀ