Phát động cuộc vận động viết về Quan hệ hữu nghị Việt Nam - Lào, 60 năm Nghĩa nặng tình sâu

03:11, 29/11/2021

(LĐ online) - Tiến tới kỷ niệm 60 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao (05/09/1962- 05/09/2022), 45 năm ngày ký Hiệp ước hữu nghị và hợp tác Việt Nam - Lào...

(LĐ online) - Tiến tới kỷ niệm 60 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao (05/09/1962- 05/09/2022), 45 năm ngày ký Hiệp ước hữu nghị và hợp tác Việt Nam - Lào (19/07/1977 - 19/07/2022) và Năm đoàn kết hữu nghị Việt Nam - Lào, Lào - Việt Nam 2022, Ban Thường vụ Hội Hữu nghị Việt Nam - Lào tỉnh Lâm Đồng phát động cuộc vận động viết về Quan hệ hữu nghị Việt Nam - Lào, 60 năm Nghĩa nặng tình sâu.
 
Cuộc vận động viết về Quan hệ hữu nghị Việt Nam - Lào, 60 năm Nghĩa nặng tình sâu nhằm chọn lựa những bài viết để biên tập, phát hành tập sách nhằm tôn vinh tinh thần chiến đấu của cán bộ, chuyên gia, chiến sĩ đã tham gia chiến đấu trong hai cuộc kháng chiến trên đất bạn Lào cũng như trong xây dựng, phát triển kinh tế của hai nước; đồng thời, tuyên truyền giáo dục truyền thống cho thế hệ trẻ tỉnh nhà về tình đoàn kết hữu nghị giữa Việt Nam - Lào nói chung, giữa tỉnh Lâm Đồng với các địa phương Lào nói riêng.
 
Đối tượng tham gia: Tất cả cán bộ, hội viên Hội Hữu nghị Việt Nam - Lào tỉnh Lâm Đồng và các cây bút chuyên và không chuyên có quan tâm đến mối quan hệ Việt Nam - Lào; mỗi tác giả có thể tham gia nhiều thể loại.
 
Thể loại: Văn xuôi (bút ký, hồi ký, tự truyện, phóng sự, tản văn, ghi chép…; không quá 2.500 từ); thơ (mỗi bài thơ không quá 50 câu); ca khúc, tranh, ảnh nghệ thuật và ảnh tư liệu liên quan. Đặc biệt, ưu tiên những bài viết là hồi ức, hồi ký, bút ký, ghi chép, tư liệu của cán bộ, chuyên gia, chiến sĩ đã từng có mặt tại Lào trong kháng chiến cũng như hòa bình.
 
Thời gian nhận bài: Từ nay đến hết ngày 31/3/2022. 
 
Các tác phẩm tham gia gửi về Văn phòng Hội Hữu nghị Việt Nam - Lào tỉnh Lâm Đồng (số 57 Quang Trung, thành phố Đà Lạt), file mềm gửi qua địa chỉ email ngoctracdalat@gmail.com hoặc bichtramvt88@gmail.com.
 
Hội Hữu nghị Việt Nam - Lào tỉnh Lâm Đồng mong nhận được cộng tác nhiệt tình của các văn nghệ sĩ, nhà báo, các cây bút chuyên và không chuyên, các cán bộ hội viên, chuyên gia, chiến sĩ từng tham gia hoạt động chiến đấu tại Lào tham gia hưởng ứng.
 
PV