Thông

05:11, 25/11/2021

Thông

Có người ngủ dưới tán thông
Gầy queo hệt sợi cỏ bồng mong manh
Câu lục theo gió hao hanh
Chỉ còn câu bát nhập nhành trong sương
 
Vần trên giận
Vần dưới thương
Lá khô rơi khắp trên đường
Lá khô
Thông reo phiêu khúc giang hồ 
Lá rơi mặc lá thẫn thờ
Lá rơi
 
Trăm năm lặng lẽ thông ơi
Gió ngàn năm thổi rát trời cùng thông
Miên man
lục
bát 
hai dòng
Thơ làm gối dưới rừng thông
một mình...
 
UÔNG THÁI BIỂU