Từ nơi phố núi

05:11, 25/11/2021

Từ nơi phố núi

Từ nơi phố núi gió ngân nga
Ngàn thông Đà Lạt khúc giao hòa
Thung lũng nghiêng mình trong nắng lạnh
Đồi Cù ru mộng hứng trăng sa…
 
Hồ Xuân soi bóng in màu nhớ
Than Thở say tình vương thiết tha
Linh Sơn chuông vọng vào xa thẳm
Mơ màng sương khói quyện hồn hoa!
 
NGŨ HÀNH SƠN