Trưng bày sách 75 năm Ngày Toàn quốc kháng chiến

05:12, 17/12/2021

Nhân kỷ niệm 75 năm Ngày Toàn quốc kháng chiến 19/12/1946 - 19/12/2021, Thư viện Lâm Đồng đã tổ chức trưng bày giới thiệu đến độc giả hơn 50 đầu sách tư liệu lịch sử, tác phẩm văn học nghệ thuật...

Nhân kỷ niệm 75 năm Ngày Toàn quốc kháng chiến 19/12/1946 - 19/12/2021, Thư viện Lâm Đồng đã tổ chức trưng bày giới thiệu đến độc giả hơn 50 đầu sách tư liệu lịch sử, tác phẩm văn học nghệ thuật tái hiện lại quãng thời gian đặc biệt của lịch sử dân tộc từ sau Cách mạng tháng Tám và những ngày sục sôi cách đây 3/4 thế kỷ.
 
Cách mạng tháng Tám thành công mở ra kỷ nguyên độc lập, tự do cho dân tộc, kết thúc 80 năm đô hộ của thực dân và hàng ngàn năm áp bức của chế độ phong kiến. Vừa ra đời, chính quyền cách mạng non trẻ phải đối mặt với cùng một lúc giặc đói, giặc dốt, giặc ngoại xâm. Ở thế nguy nan “ngàn cân treo sợi tóc”, để tranh thủ thời gian chuẩn bị lực lượng, Chính phủ thực hiện hòa hoãn nhân nhượng với Pháp - kẻ thù nguy hiểm nhất. Nhưng càng nhân nhuợng, Pháp càng lấn tới, đòi Chính phủ Việt Nam phải tước vũ khí của các lực lượng tự vệ, thả hết bọn Việt gian bị bắt, trả quyền kiểm soát giữ trật tự trị an Hà Nội cho chúng. 20 giờ ngày 19/12/1946, đáp lời kêu gọi Toàn quốc kháng chiến của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Nhân dân Việt Nam triệu người như một đứng lên kháng chiến cứu nước, chống xâm lược để bảo vệ quyền được sống trong độc lập, tự do...
 
Những trang sách đã giúp ta nhìn lại một thời kỳ lịch sử đầy khó khăn, cam go mà hào hùng của dân tộc. Có thể kể các sách tiêu biểu như Chủ tịch Hồ Chí Minh: Từ Tuyên ngôn độc lập đến Lời kêu gọi Toàn quốc kháng chiến, Việt Nam năm đầu tiên sau Cách mạng tháng Tám (Nguyễn Kiến Giang); Từ Cách mạng tháng Tám đến Toàn quốc kháng chiến - Tư liệu và suy ngẫm (Cao Tự Thanh); Mở đầu Toàn quốc kháng chiến (Vũ Như Khôi - Đào Trọng Cảnh); Việt Nam 1946 - Chiến tranh bắt đầu như thế nào (Stein Tonnesson); Hà Nội mùa đông 1946 (nhiều tác giả); Nam Bộ với Toàn quốc kháng chiến (Bộ Tư lệnh Quân khu 7); Tuyển tập chọn lọc Thơ ca kháng chiến (1946-1954); Truyện và ký kháng chiến (1946-1954)...
 
Những trang sách cho ta hiểu sâu sắc hơn quãng thời gian đặc biệt của lịch sử dân tộc, chỉ trong hơn 1 năm, từ Cách mạng tháng Tám đến ngày Toàn quốc kháng chiến. Trong bão táp cách mạng càng ngời sáng bản lĩnh và trí tuệ của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh vững tay chèo lái con thuyền cách mạng vượt sóng dữ đến bờ vinh quang. Trưng bày sách diễn ra đến hết tháng 12/2021. 
 
QUỲNH UYỂN