Vầng dương trong mắt em

07:01, 01/01/2022
Nhịp bước chân xóm núi
Ta nghe chiều xuống dần
Gùi trên vai sóng sánh 
Như mắt trời đang rơi
 
Lá nghiêng thành câu hát 
Gửi về chốn xa xôi
Có tiếng chim gọi bạn
Cả núi rừng chơi vơi
 
Ngọn lửa ấm lưng đèo
Thắp lên màu hoa đỏ
Trăng thổn thức bên người
Một tình yêu chớm nở
 
Đầu nguồn con sóng nhỏ
Tiễn em chẳng muốn rời
Anh đứng nơi đầu ngõ
Đón mùa em trên môi…
 
NÔNG THỊ HƯNG