Ra mắt Chi hội Hữu nghị Việt Nam - Campuchia huyện Đạ Huoai

03:12, 05/12/2022
Hội Hữu nghị Việt Nam - Campuchia tỉnh Lâm Đồng vừa quyết định thành lập và ra mắt Chi hội Hữu nghị Việt Nam - Campuchia huyện Đạ Huoai.
 
Báo cáo kết quả vận động thành lập Chi hội Hữu nghị Việt Nam - Campuchia huyện Đạ Huoai cho biết, qua khảo sát, toàn huyện có khoảng hơn 100 cán bộ, chiến sĩ đã từng tham gia công tác trên chiến trường Campuchia. Đến nay, qua công tác tuyên truyền, vận động đã có 45 đồng chí viết đơn xin gia nhập Hội Hữu nghị Việt Nam - Campuchia huyện Đạ Huoai và được Hội Hữu nghị Việt Nam - Campuchia tỉnh Lâm Đồng quyết định công nhận là hội viên của Chi hội.
 
Chi hội đã đề ra một số nhiệm vụ trọng tâm là: Động viên hội viên gương mẫu chấp hành đầy đủ các nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các phong trào thi đua của địa phương, tích cực phát triển kinh tế, giảm nghèo. Giáo dục nâng cao nhận thức trong cán bộ, hội viên và Nhân dân về tổ chức của Hội Hữu nghị Việt Nam - Campuchia tỉnh Lâm Đồng và huyện Đạ Huoai, hiểu rõ hội là tổ chức tự nguyện của các cá nhân, tổ chức sinh sống và làm việc tại huyện. Tuyên truyền về mục đích cao cả và nghĩa cử cao đẹp, nhân văn, sự hy sinh to lớn của quân tình nguyện, cựu chuyên gia Việt Nam đã giúp Nhân dân Campuchia thoát khỏi họa diệt chủng Pôn Pốt, phục hồi đất nước Campuchia.
 
ĐẶNG DŨNG