Đạ Huoai: Nhân rộng các mô hình làm theo Bác

ĐẶNG DŨNG 06:24, 01/02/2023

Với quan điểm “Mỗi tổ chức cơ sở đảng, cơ quan, đơn vị có ít nhất 1 mô hình cụ thể, hiệu quả trong thực hiện Chỉ thị 05”, Thường trực Huyện ủy Đạ Huoai đã chỉ đạo Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể, các tổ chức cơ sở đảng tiến hành rà soát, xác định mô hình phù hợp với nhiệm vụ chính trị, nhiệm vụ chuyên môn để triển khai thực hiện, kiên quyết loại bỏ những mô hình kém hiệu quả, hình thức.
 
Hiện nay, toàn huyện Đạ Huoai đang duy trì 40 phong trào, mô hình, trong đó có 4 phong trào cấp huyện được chỉ đạo nghiêm túc, hiệu quả, là việc làm theo thiết thực, ý nghĩa trong triển khai Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị.

Theo đó, Phong trào “Ứng dụng khoa học - công nghệ trong sản xuất nông nghiệp, nâng cao năng lực cạnh tranh đối với các sản phẩm nông nghiệp chủ lực của địa phương” và các mô hình khác của các tổ chức cơ sở đảng đã nâng cao trách nhiệm của các cấp ủy, chính quyền, các ngành trong việc tuyên truyền, vận động Nhân dân áp dụng khoa học - kỹ thuật vào sản xuất, sản xuất theo chuỗi giá trị, nâng cao năng suất, chất lượng, giá trị sản phẩm, thu nhập cho người dân. Phong trào tiếp tục được chỉ đạo, nâng cấp phù hợp với khâu đột phá trong việc thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện khóa IX, các nghị quyết chuyên đề của huyện ủy.

Kết quả, năm 2022, có 623,6 ha cây điều, sầu riêng được trồng mới, cải tạo, đạt 93,4% kế hoạch, trong đó, cây sầu riêng 605,2 ha. Tính chung đến cuối năm 2022, toàn huyện có 3.250 ha ứng dụng thâm canh, khoa học - công nghệ cho thu nhập cao, gồm: 2.297 ha sầu riêng, 847 ha điều, 67 ha măng cụt và 39 ha dâu lai; trong đó có 1.397 ha sầu riêng cho doanh thu từ 500 triệu đồng/ha trở lên, nhiều hộ đạt trên 1 tỷ đồng/ha; qua đó đưa giá trị sản xuất bình quân năm 2022 đạt 104 triệu đồng/ha, tăng 16,8% so năm 2021. 

Công tác xây dựng các chuỗi liên kết sản xuất, tiêu thụ sản phẩm để nâng cao giá trị sản phẩm nông nghiệp chủ lực của huyện được quan tâm. Đến nay, có 12 chuỗi liên kết hoạt động tương đối ổn định, với 173 hộ liên kết, quy mô liên kết đạt 255 ha, với sản lượng 4.478 tấn.

Ngoài ra, trong năm 2022, đã triển khai kế hoạch xây dựng mã số vùng trồng, mã cơ sở đóng gói sầu riêng Đạ Huoai. Đến nay, có 1 mã cơ sở đóng gói của Công ty Cổ phần Tập đoàn Trung Bảo Tín được cấp phép. Tiếp tục hoàn thiện các điều kiện về sản xuất, hồ sơ đề nghị cấp 21 mã số vùng trồng, với diện tích dự kiến 1.002 ha/15.030 tấn quả. Đến nay, tổng diện tích vận động sản xuất theo tiêu chuẩn VietGAP được 230 ha với 168 hộ.