Lâm Đồng: Triển khai nhiệm vụ chuyển đổi số năm 2023

NGỌC NGÀ 10:14, 04/02/2023

(LĐ online) - Sáng 4/2, Ban Chỉ đạo về chuyển đổi số tỉnh đã tiến hành tổng kết, đánh giá tình hình, kết quả chuyển đổi số tỉnh Lâm Đồng năm 2022. Đồng chí Phạm S - Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Trưởng ban thường trực Ban Chỉ đạo về chuyển đổi số tỉnh chủ trì hội nghị.

Quang cảnh hội nghị
Quang cảnh hội nghị

Báo cáo tại hội nghị cho thấy, năm 2022 nhiệm vụ chuyển đổi số của tỉnh Lâm Đồng đã đạt được những kết quả nhất định. Cụ thể, vấn đề chuyển đổi số đã trở thành nhiệm vụ quan trọng được tập trung thực hiện ở các cơ quan, đơn vị, địa phương. Mục tiêu, nhiệm vụ về chuyển đổi số đã được gắn chặt với các nghị quyết, chiến lược, chương trình hành động, mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh trong toàn tỉnh. 12/12 huyện, thành phố đã có Ban Chỉ đạo chuyển đổi số cấp huyện và ban hành chương trình hành động, kế hoạch cụ thể để thực hiện Nghị quyết số 12 về chuyển đổi số của Tỉnh uỷ.

Hạ tầng số từng bước được đầu tư phát triển, đảm bảo phục vụ sự lãnh đạo, điều hành của các cấp chính quyền cũng như nhu cầu của nhân dân. 100% xã, phường, thị trấn đã được phủ sóng mạng băng rộng cáp quang, mạng di động 3G, 4G (độ phủ đạt 96% khu dân cư); đã triển khai thí điểm 5 điểm phát sóng 5G tại thành phố Đà Lạt và trung tâm huyện Lạc Dương.

Đồng chí Phạm S chủ trì hội nghị
Đồng chí Phạm S chủ trì hội nghị

Nhân lực số cũng từng bước được hoàn thiện với 135 cán bộ, công chức chuyên trách về công nghệ thông tin (CNTT). Trên địa bàn tỉnh có khoảng 500 nhân lực công nghệ thông tin trình  độ cao làm việc trong các doanh nghiệp viễn thông, CNTT. 100% xã đã thành lập tổ công nghệ số cộng đồng.

Chính quyền số từng bước được hoàn thiện đồng bộ từ tỉnh đến cơ sở. Cổng dịch vụ công trực tuyến và hệ thống một cửa điện tử của tỉnh được xây dựng thống nhất, liên thông 4 cấp từ cấp xã lên cấp huyện, cấp tỉnh, cấp Trung ương. Hoàn thành việc kết nối, liên thông Cổng dịch vụ công trực tuyến tỉnh và Cổng dịch vụ công quốc gia. Cung cấp tổng số 1.805 dịch vụ công trực tuyến. Số hồ sơ đã giải quyết là 1.242.768 hồ sơ, trong đó số hồ sơ giải quyết đúng hạn và trước hạn là 1.201.075 hồ sơ, đạt tỷ lệ 95,7%, số hồ sơ giải quyết quá hạn là 46.418, chiếm tỉ lệ 3,7%

 Đồng chí Huỳnh Minh Hải - Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông báo cáo kết quả thực hiện công tác chuyển đổi số năm 2022
Đồng chí Huỳnh Minh Hải - Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông báo cáo kết quả thực hiện công tác chuyển đổi số năm 2022

Phần lớn các doanh nghiệp đều sử dụng nền tảng số trong quá trình sản xuất, kinh doanh góp phần thúc đẩy nhiệm vụ kinh tế số. 

Nhiều nền tảng được phát triển để phục vụ nhu cầu học tập, giải trí, đời sống của người dân được phổ biến. Số lượng người dân được hướng dẫn, tiếp cận những kỹ năng số (sử dụng dịch vụ công, kỹ năng thanh toán không dùng tiền mặt, an toàn thông tin cơ bản…) ngày càng cao góp phần thúc đẩy nhiệm vụ xã hội số…

Ông Sử Thanh Hoài - Chủ tịch UBND huyện Lạc Dương trao đổi một số khó khăn trong nhiệm vụ chuyển đổi số xuất phát từ thực tiễn huyện Lạc Dương
Ông Sử Thanh Hoài - Chủ tịch UBND huyện Lạc Dương trao đổi một số khó khăn trong nhiệm vụ chuyển đổi số xuất phát từ thực tiễn huyện Lạc Dương

Tại hội nghị, đại diện các sở, ngành, địa phương đã trao đổi các vấn đề khó khăn cụ thể và đưa ra các đề xuất, kiến nghị, giải pháp khắc phục.

Trên cơ sở đó, Ban Chỉ đạo về chuyển đổi số tỉnh đã xác định những nhiệm vụ cụ thể cho năm 2023: Các sở, ngành, địa phương tiếp tục triển khai Nghị quyết số 12 về chuyển đổi số tỉnh Lâm Đồng và các kế hoạch khác của tỉnh về việc thực hiện Chương trình thúc đẩy phát triển và sử dụng các nền tảng số quốc gia phục vụ chuyển đổi số, phát triển chính phủ số, kinh tế số, xã hội số trên địa bàn tỉnh. 

Rà soát các thủ tục hành chính và các điều kiện bảo đảm để cung cấp trực tuyến mức độ toàn trình với các thủ tục hành chính đủ điều kiện. Ưu tiên bố trí kinh phí triển khai thực hiện các nhiệm vụ, kế hoạch đã được phê duyệt. Triển khai quản trị dữ liệu, xây dựng hạ tầng dữ liệu, xây dựng nền tảng dùng chung, sẳn sàng kết nối, bền vững làm nền tảng cho chuyển đổi số. Triển khai ứng dụng hiệu quả Nền tảng phân tích, xử lý dữ liệu tổng hợp cấp tỉnh nhằm lưu trữ tập trung, tổng hợp, phân tích, xử lý dữ liệu về phát triển kinh tế - xã hội từ các nguồn khác nhau. Khẩn trương triển khai Đề án 06 năm 2023. Thực hiện kết nối, chia sẻ dữ liệu tuân thủ theo Kiến trúc Chính quyền điện tử. Tăng cường hợp tác quốc tế trong chuyển đổi số. Nâng cao số lượng và chất lượng nhân lực số. Triển khai các giải pháp phòng, chống mã độc tập trung, kết nối chia sẻ thông tin với hệ thống tập trung của tỉnh.