Đánh giá việc thí điểm chuyển giao một số nhiệm vụ, dịch vụ hành chính công thuộc lĩnh vực y tế cho Bưu điện

AN NHIÊN 15:06, 27/03/2023

(LĐ online) - Ngày 27/3, Sở Y tế tỉnh Lâm Đồng đã đánh giá kết quả triển khai Đề án thí điểm chuyển giao một số nhiệm vụ, dịch vụ hành chính công cho Bưu điện trên địa bàn tỉnh. 

Sở Y tế tỉnh Lâm Đồng đã hành kế hoạch về triển khai Đề án đổi mới việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực Y tế tỉnh Lâm Đồng giai đoạn 2021-2025. Để thực hiện Đề án, Sở Y tế đã hướng dẫn và chuyển giao việc tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực y tế cho nhân lực của Bưu điện tỉnh Lâm Đồng tiếp nhận tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Sở Y tế tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Lâm Đồng. Nhân viên của Bưu điện có trách nhiệm thực hiện tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính, kết hợp dịch vụ bưu chính công ích.

Kết quả từ tháng 3/2020 đến nay, nhân viên Bưu điện đã thực hiện tiếp nhận hồ sơ, chuyển giao hồ sơ giải quyết và trả kết quả cho 4.545 hồ sơ thuộc lĩnh vực y tế tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Sở Y tế tại Trung tâm hành chính tỉnh Lâm Đồng.

Theo đánh giá của Sở Y tế, việc thí điểm chuyển giao một số nhiệm vụ, dịch vụ hành chính công cho Bưu điện đã giảm áp lực cho công chức thuộc Sở. Nâng cao hiệu quả phục vụ người dân, hướng dẫn và tiếp nhận hồ sơ. Việc nhận hồ sơ và trả kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích đã giúp tiết kiệm chi phí đi lại cho tổ chức, cá nhân khi có nhu cầu thực hiện thủ tục hành chính góp phần đẩy mạnh cải cách hành chính nói chung và cải cách thủ tục hành chính nói riêng.

Trong quá trình thực hiện, nhân lực của Bưu điện tỉnh đã thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao. Tinh thần thái độ phục vụ mang lại sự hài lòng cho các tổ chức, công dân khi đến giải quyết các thủ tục hành chính lĩnh vực y tế. Tăng tỷ lệ sử dụng dịch vụ tiếp nhận, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích, tiết kiệm thời gian, chi phí đi lại cho tổ chức, cá nhân. Khi có phát sinh vướng mắc, nhân viên Bưu điện đã chủ động liên hệ với công chức đầu mối kiểm soát thủ tục hành chính của Sở Y tế để cùng phối hợp giải quyết.