BẢO HIỂM XÃ HỘI LÂM ĐỒNG - ĐỒNG HÀNH CÙNG NGƯỜI DÂN:
Bảo hiểm xã hội Lâm Đồng đẩy mạnh chuyển đổi số

AN NHIÊN 05:46, 27/03/2023

Với phương châm "lấy người dân, doanh nghiệp làm trung tâm phục vụ", thời gian qua, Bảo hiểm xã hội Lâm Đồng đã đẩy mạnh chuyển đổi số, phát huy tối đa nền tảng công nghệ thông tin trong các hoạt động quản lý, nghiệp vụ của ngành, nhằm giảm tối đa các thủ tục hành chính, tiết kiệm thời gian, chi phí, phục vụ hiệu quả người dân và doanh nghiệp khi tham gia, giải quyết các chế độ bảo hiểm.

Các cơ sở y tế triển khai sử dụng căn cước công dân gắn chíp trong khám, chữa bệnh Bảo hiểm y tế
Các cơ sở y tế triển khai sử dụng căn cước công dân gắn chíp trong khám, chữa bệnh Bảo hiểm y tế

Hiện nay, ngành Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã cung cấp 100% dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 cho tất cả các thủ tục hành chính của ngành. Tích hợp, cung cấp 20 dịch vụ công thuộc 14 thủ tục hành chính của Bảo hiểm xã hội Việt Nam trên Cổng dịch vụ công Quốc gia, 7 dịch vụ trên ứng dụng Bảo hiểm xã hội số (VssID). Như vậy, tất cả các thủ tục hành chính thuộc 5 lĩnh vực gồm: thu Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế, Bảo hiểm thất nghiệp; cấp sổ Bảo hiểm xã hội, thẻ Bảo hiểm y tế; thực hiện chính sách Bảo hiểm xã hội; chi trả các chế độ Bảo hiểm xã hội; thực hiện chính sách Bảo hiểm y tế của ngành đều được thực hiện trên không gian số. 

Năm 2022, hệ thống giao dịch Bảo hiểm xã hội điện tử tại Bảo hiểm xã hội tỉnh Lâm Đồng đã tiếp nhận và xử lý trên 104.678 lượt hồ sơ của các đơn vị, tổ chức, cá nhân. Việc giao dịch trên không gian số đã giúp cho doanh nghiệp, người lao động dễ dàng theo dõi tiến độ xử lý hồ sơ, kiểm tra đối chiếu dữ liệu thu, cấp sổ Bảo hiểm xã hội, thẻ Bảo hiểm y tế và giải quyết chế độ chính sách, nâng cao tính minh bạch của thông tin. 

Việc triển khai ứng dụng Bảo hiểm xã hội số - VssID là một bước đi quan trọng, thúc đẩy mạnh mẽ quá trình chuyển đổi số của ngành Bảo hiểm xã hội Việt Nam. Sau gần 2 năm triển khai, ứng dụng VssID ngày càng khẳng định và phát huy vai trò hữu ích trong việc cung cấp thông tin chính sách về Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế và Bảo hiểm thất nghiệp; thông tin về quá trình tham gia, thụ hưởng các chế độ bảo hiểm cho người dân; các dịch vụ công trong giao dịch với cơ quan Bảo hiểm xã hội... Ứng dụng còn có dịch vụ hỗ trợ 24/7 như: hỗ trợ qua hệ thống chatbox, trả lời tự động hoặc tổng đài của ngành Bảo hiểm... Đến giữa tháng 3/2023, tỉnh Lâm Đồng có trên 221.171 người cài đặt ứng dụng VssID trên điện thoại thông minh.

Thực hiện Đề án "Phát triển ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số Quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030" của Chính phủ, Bảo hiểm xã hội Lâm Đồng đã ban hành văn bản yêu cầu các đơn vị sử dụng lao động; UBND xã, phường, thị trấn; các cơ sở giáo dục; tổ chức dịch vụ thu trên địa bàn đề nghị người tham gia kê khai số căn cước công dân hoặc số định danh cá nhân, để cơ quan Bảo hiểm xã hội nhập vào cơ sở dữ liệu. 

Đến nay, Bảo hiểm xã hội tỉnh Lâm Đồng đã cập nhật, xác thực giữa cơ sở dữ liệu quốc gia về bảo hiểm và cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư được 1.099.674 người, đạt tỷ lệ 81,81% số người đang tham gia Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế, Bảo hiểm thất nghiệp do Bảo hiểm xã hội tỉnh đang quản lý. Ngoài ra, Bảo hiểm xã hội Lâm Đồng cũng đã phối hợp với 168 cơ sở khám, chữa bệnh trên địa bàn triển khai sử dụng căn cước công dân gắn chíp trong khám, chữa bệnh Bảo hiểm y tế. Đến nay, đã có gần 346.642 lượt tra cứu thông tin Bảo hiểm y tế bằng căn cước công dân gắn chíp khi tiếp đón người đến khám, chữa bệnh.

Ông Trần Văn Sơn - Phó Giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh Lâm Đồng cho biết, hiện nay, Bảo hiểm xã hội tỉnh đang phối hợp với các cơ sở khám, chữa bệnh truyền thông về sử dụng căn cước công dân gắn chíp để khám, chữa bệnh. Đặc biệt, mục tiêu trong năm 2023, Bảo hiểm xã hội tỉnh sẽ tiếp tục phối hợp với cơ quan chức năng đồng bộ số lượng còn lại để giúp người dân tiếp cận tốt nhất các chính sách bảo hiểm.

Với phương châm "Lấy người dân, doanh nghiệp làm trung tâm phục vụ", Bảo hiểm xã hội tỉnh Lâm Đồng đang tiếp tục phối hợp chặt chẽ với cơ quan công an tổng hợp những khó khăn, vướng mắc trong quá trình xác thực thông tin người tham gia với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, để đưa ra giải pháp xử lý. Ngành Bảo hiểm xã hội cũng tăng cường tuyên truyền để người có thẻ Bảo hiểm y tế cài đặt, đăng ký và sử dụng ứng dụng VssID; phối hợp các cơ sở khám, chữa bệnh trên địa bàn tỉnh, hướng dẫn, xử lý vướng mắc về phần mềm tiếp nhận dữ liệu khám, chữa bệnh khi sử dụng thẻ căn cước công dân gắn chíp để khám, chữa bệnh Bảo hiểm y tế. Đồng thời, tiếp tục cập nhật, bổ sung, xác thực thông tin chứng minh thư nhân dân, căn cước công dân vào cơ sở dữ liệu của bảo hiểm, để bảo đảm đồng bộ với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, dần hoàn thiện cơ sở dữ liệu người dân tham gia các loại hình bảo hiểm.