SƠ KẾT 2 NĂM THỰC HIỆN KẾT LUẬN SỐ 01-KL/TW VỀ TIẾP TỤC THỰC HIỆN CHỈ THỊ SỐ 05-CT/TW CỦA BỘ CHÍNH TRỊ (KHÓA XII) “VỀ ĐẨY MẠNH HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH”:
Phát huy phẩm chất bộ đội Cụ Hồ

HOÀNG SA 05:51, 26/05/2023

Ở nơi xứ lúa Cát Tiên - mảnh đất cực Nam của tỉnh Lâm Đồng, những cán bộ, chiến sĩ trong lực lượng vũ trang (LLVT) huyện vẫn hằng ngày miệt mài rèn luyện, cống hiến và trưởng thành. Với họ, việc học tập và làm theo gương Bác đã trở thành “kim chỉ nam” trên hành trình thực hiện nhiệm vụ, góp phần xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện, xứng danh bộ đội Cụ Hồ.

Công tác tuyển chọn công dân nhập ngũ được Ban CHQS huyện Cát Tiên chú trọng, qua đó chất lượng tân binh không ngừng được nâng lên
Công tác tuyển chọn công dân nhập ngũ được Ban CHQS huyện Cát Tiên chú trọng, qua đó chất lượng tân binh không ngừng được nâng lên

Nhận thức đúng ý nghĩa, tầm quan trọng của việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Ban Chỉ huy Quân sự (CHQS) huyện Cát Tiên đã đề ra các chương trình hành động cụ thể. Đồng thời, chỉ đạo cho cấp ủy, các đơn vị trong lực lượng thực hiện đồng bộ, bám sát chỉ đạo của Trung ương và của tỉnh. Bên cạnh đó, việc tổ chức học tập chuyên đề toàn khóa và các chuyên đề được đơn vị thực hiện nghiêm túc, bài bản, chất lượng.

Thượng tá Nguyễn Đình Tuyền - Phó Bí thư Đảng ủy, Chính trị viên Ban CHQS huyện Cát Tiên cho biết, để việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh thật sự lan tỏa trong toàn LLVT huyện, Đảng ủy Quân sự huyện Cát Tiên đã chỉ đạo các ban, đơn vị đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục về việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh bằng nhiều hình thức, biện pháp phù hợp với đặc điểm, yêu cầu nhiệm vụ.

Trên cơ sở kế hoạch, hướng dẫn của cấp trên, Đảng ủy tổ chức quán triệt, học tập Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XII) “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; Nghị quyết số 847-NQ/QUTW của Quân ủy Trung ương về phát huy phẩm chất bộ đội Cụ Hồ, kiên quyết chống chủ nghĩa cá nhân trong tình hình mới đến chi bộ, các cơ quan, đơn vị trong Đảng bộ, LLVT huyện và 100% cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ. 

Ngoài ra, Đảng ủy, Ban CHQS huyện còn tổ chức tuyên truyền thông qua sinh hoạt ngày Đảng, giao ban hội ý, học tập tại chức hàng tuần, băng rôn, khẩu hiệu bảng điện tử, đọc báo đầu giờ, thông báo thời sự hàng tuần, mỗi ngày đọc 1 đến 2 lời Bác Hồ dạy ngày này năm xưa, việc nêu gương của cán bộ, đảng viên trong đơn vị. Mặt khác, cấp ủy, chi bộ trong Đảng bộ, LLVT huyện xây dựng các mô hình, điển hình tiêu biểu trong việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; xây dựng kế hoạch, cam kết hàng năm trên cơ sở chức trách, nhiệm vụ của mỗi cán bộ, đảng viên, quần chúng. 

Theo Thượng tá Nguyễn Đình Tuyền, điểm nổi bật trong hoạt động của Ban CHQS huyện là sự kết hợp chặt chẽ giữa học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Nghị quyết số 847 vào thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị, khâu đột phá, công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Đồng thời, đề cao trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, dân quân tự vệ, dự bị động viên, chấp hành nghị quyết, kết luận, quy định của Đảng về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Bên cạnh đó, đơn vị cũng đã tích cực đổi mới phương pháp, hình thức học tập, tuyên truyền nâng cao nhận thức tư tưởng cho cán bộ, đảng viên, quần chúng.

Qua thực hiện học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, toàn Đảng bộ, LLVT huyện đã thực hiện tốt việc nêu gương trong thực hiện các nhiệm vụ, chức trách được giao; nhất là cán bộ chủ chốt ở các cấp đã gương mẫu, thể hiện sự nêu gương trong công tác lãnh đạo, quản lý và trong quá trình công tác để cho cấp dưới, mọi người noi theo. Kết quả, 100% cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ, LLVT huyện đã chấp hành nghiêm kỷ luật quân đội, pháp luật Nhà nước; đoàn kết nội bộ, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Bên cạnh đó, Đảng ủy, Ban CHQS huyện Cát Tiên đã tập trung vào duy trì thực hiện có hiệu quả Mô hình “Cán bộ, đảng viên dìu dắt quần chúng và cấp dưới”; “Chi bộ 5 tốt, đảng viên 5 tốt” trong Đảng bộ; 100% chi ủy, chi bộ và đảng viên viết bản đăng ký học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh hàng năm.

“Trong thời gian tới, Đảng ủy Quân sự huyện Cát Tiên tập trung lãnh đạo, chỉ đạo khắc phục khâu yếu, mặt yếu trong triển khai và thực hiện các kết luận, nghị quyết; xây dựng các cấp ủy, chi bộ vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức, đạo đức. Đồng thời, phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên, thực hiện tốt phương châm “trên nêu gương mẫu mực, dưới tích cực làm theo”, “tự soi, tự sửa”, “trong trước, ngoài sau”. Thường xuyên đổi mới nội dung, phương pháp, hình thức học tập, tuyên truyền, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức, hành động, xây dựng và nhân rộng các điển hình tiên tiến, qua đó hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu”, Thượng tá Nguyễn Đình Tuyền cho hay.