Đà Lạt: Lượng khách 8 tháng đầu năm 2023 đạt 73,5% kế hoạch

C.THÀNH 06:05, 05/09/2023

Theo UBND TP Đà Lạt, lũy kế 8 tháng năm 2023, tổng lượng khách đến tham quan nghỉ dưỡng Đà Lạt đạt trên 4,7 triệu lượt khách (lưu trú 3.998.000 lượt khách), đạt 73,5% so với kế hoạch và tăng 1,8% so với cùng kỳ năm 2022.

Trong đó, khách quốc tế đạt 235.900 lượt khách (lưu trú 240.000 lượt) tăng 412,8% so cùng kỳ 2022; khách nội địa đạt gần 4,5 triệu lượt khách (lưu trú trên 3,7 triệu lượt) tăng 40,2% so với cùng kỳ. Riêng trong tháng 8/2023, khách du lịch đến tham quan nghỉ dưỡng Đà Lạt ước đạt 553.000 lượt khách (lưu trú 415.000 lượt), tăng 9,2% so với cùng kỳ 2022. Trong đó, khách quốc tế ước đạt 18.900 lượt (lưu trú 17.950 lượt), tăng 1,4% so cùng kỳ 2022 và khách nội địa ước đạt 534.100 lượt (lưu trú 397.050 lượt), tăng 1,7% so với cùng kỳ.